Östersund och Asköy – blir det Härryda nästa gång?

Härryda

Vi läser i tidningarna vad förorenat vatten kan få för konsekvenser. I Östsersund drabbades 47 procent av befolkningen av det av Cryptosporidium parasiter förorenade vattnet och kostnaderna blev enligt Livsmedelsverket 220 miljoner kronor (Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011, FOI-R–3376–SE Användarrapport ISSN 1650-1942 December 2011) . I dagarna kan vi läsa om följderna av att drickvattnet i Asköy i Norge har förorenats av bl a E.Colibakterier. Följderna är hittills 43 personer som vårdas på sjukhus och 2 000 har blivit smittade.

Något liknande får inte ske i Härryda kommun. År 2022 skall den nya vattentäkten i Västra Nedsjön tas i bruk. Trots detta har inte den styrande majoriteten något förslag på hur vattnet i de 17 av 18 privata avloppen, som är underkända skall kopplas in till kommunal rening. I majoritetens förslag till budget skjuts planläggningen av Bocköhalvön upp till år 2023.

Antingen måste de drabbade fastighetsägarna själva anlägga godkända avlopp, vilket av tekniska skäl kan bli svårt eller så måste fastig­hetsägarna på annat sätt lösa frågan. Det kan medföra fastighetsägarna först måste investera i dyra privata lösningar och sedan ändå senare bli anslutna till kommunalt avlopp, vilken innebär att de får betala anslutningsavgift till det kommunala nätet. De får m. a. o. dubbla kostnader. I värsta fall händer ingenting alls före att vattenverket öppnas och då utsätts Härryda­borna för helt onödiga risker.

Vore det inte både bättre både för fastighetsägarna på Bocköhalvön och för Härrydas befolkning att den detaljplan som nästan var klar till beslut 2016 genomfördes omgående?

Mats Werner (S)
Patrik Linde(S)
Ulrika Öst (S)