• Bild: JENNY FÖRANDER
    TRÄNAR SAMSPEL. På familjecentralen Knuten kan föräldrar få hjälp att förbättra samspelet med sina barn. (Mamman och barnet på bilden har inget med artikeln att göra).
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Oroas över besparingar på familjecentralerna

Landvetter

Kommunens familjecentraler hör till de verksamheter som kan drabbas när kommunen måste spara. Enligt förvaltningens förslag ska 2,6 socionomtjänster minskas till en.
– Det är sorgligt att man drar ner på de små barnen, säger Cecilia Sabel, familjebehandlare på Familjecentralen Knuten i Landvetter.

På Familjecentralen Knuten finns barnmorskemottagning, BVC och öppen förskola. Här jobbar också Cecilia Sabel på uppdrag av socialtjänsten.

Hon är orolig för vad som ska hända om nedskärningarna går igenom.

– Små barn har lika mycket psykisk ohälsa som stora, men de gör inte så mycket väsen av sig, säger hon.

Familjecentraler finns sedan några år tillbaka på tre orter i kommunen; i Mölnlycke, Landvetter och Hindås. Cecilia Sabel ser stora fördelar med att det finns familjebehandlare från socialtjänsten på plats på familjecentralen dit alla föräldrar kommer med sina små barn. När personalen på BVC eller öppna förskolan märker att det är något som inte stämmer i relationen mellan en förälder och dess barn är steget inte så långt till att få ett samtal hos familjebehandlaren.

– Vi fungerar som en brygga mellan socialtjänsten och samhället, säger Cecilia Sabel.

Föräldrastöd

HP/PT får träffa en mamma som hade sökt hjälp på många håll innan till sist blev erbjuden föräldrastöd hos Cecilia Sabel på familjecentralen.

– Jag vågar inte tänka på vad som kunde hända om jag inte hade kommit hit, säger hon.

Hon berättar att hon drabbades av en depression när hon var gravid med sitt tredje barn. När en läkare ville utreda om hennes äldsta barn hade Aspergers syndrom fördjupades depressionen och hon började oroa sig för att även det nyfödda barnet hade autism.

– Jag hade läst att autism är ärftligt och dessutom vanligare hos pojkar. Jag hade jättesvårt att knyta an till honom, jag var så rädd och ångrade att jag hade skaffat honom. Min rädsla satte stopp för vår relation, säger hon.

Genom att filma mamman i olika omsorgssituationer kunde Cecilia Sabel se att mamman och pojken hade som en osynlig vägg, ett gladpack, mellan sig. När pojken gav signaler som inte blev besvarade slutade han att söka kontakt.

– När det är något som stör signalerna mellan barnet och dess omsorgsperson kan det ge samma symptom som autism, berättar Cecilia Sabel.

Märktes skillnad

Med hjälp av filmerna kunde Cecilia Sabel sedan visa mamman exempel på när hon agerade på ett sätt som gynnade relationen till barnet. Redan efter några veckor med kvalificerad samspelsbehandling märktes det skillnad.

– Det var en enorm hjälp. Från att ha varit helt inne i sig själv gick han till att bli ledsen när jag gick. Han vill vara med mig och tack vare behandlingen vågar jag vara i en relation med honom.

Kvalificerad hjälp

Cecilia Sabel säger att det finns en risk att man fokuserar på att det är något fel på barnet i stället för att vara nyfiken och ta reda på vad barnet behöver för att utvecklas. Genom att ge kvalificerad hjälp i ett tidigt skede kan man undvika att barn drabbas av psykisk ohälsa senare i livet.

– Det är absolut inte här vi ska dra ner våra resurser. Familjebehandlarna är den enda förebyggande insatsen inom socialtjänsten som är riktad till barn från noll till sex år, säger hon.

Familjecentralerna riskerar att drabbas ytterligare då det även finns planer på personalnedskärningar inom den öppna förskoleverksamheten.

Bakgrunden till nedskärningarna är kommunens försämrade ekonomi som innebär att man måste minska sina kostnader med cirka 70 miljoner inför år 2020. 17 juni ska förvaltningens budgetförslag tas upp i kommunfullmäktige.