Öppet brev till politiker i Härryda kommun

Härryda

Ta ansvar för naturen! 

Måndag den 6 maj presenterades en viktig och mycket oroande FN-rapport (IPBES) som tar upp den pågående och accelererande utarmningen av jordens natur. Enligt rapporten riskerar en miljon arter att utrotas vilket kan leda till omfattande påverkan på jordens ekosystem och på människans framtida överlevnadsmöjligheter. Vi är just nu mitt inne i denna artutrotning. En utarmning och förstörelse av naturen som inte tidigare haft sin like under hela mänsklighetens historia. Orsaken till utarmningen är vi människor själva. Vår utbredning och våra verksamheter har lett till en omfattande förstörelse och förändring av den naturligt utvecklade väv av naturmiljöer som omger planeten. Enligt rapporten har exempelvis 75 % av jordens landmiljöer och 66% av de marina miljöerna förändrats påtagligt av mänskliga verksamheter. Sedan 1992 har ytan för stadsbebyggelse fördubblats. Just människans markanvändning är det som pekas ut som den största orsaken till utarmningen. I rapporten som tagits fram av över 200 forskare från 132 länder pekas utarmningen ut som ett minst lika stort miljöhot som klimatfrågan och som en ödesfråga för mänsklighetens framtid.

 Bilden som målas upp kan verka dyster men det finns enligt rapporten hopp. Detta då det är vi människor som är orsaken och då kan även vi själva vända utvecklingen. För detta krävs dock enligt IPBES-forskarna genomgripande samhällsförändringar vilket man kallar ”transformative change”. Mer natur måste skyddas och återställas, markanvändningen och nyttjande förändras, utsläpp och föroreningar minskas. Detta gäller såväl i Härryda kommun som globalt. I Härryda finns hundratals hotade och minskande arter, sargade naturmiljöer och utarmade landskap och vi förväntar oss att Härrydas politiker nu tar sitt ansvar för naturen och dess mångfald. Som Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald skriver ”Ingen kan längre hävda att vi inte vet vad som händer, och vad konsekvenserna är. Biologisk mångfald är lika livsavgörande för människan som klimatet, och nu är det dags att lyfta biodiversiteten.”

 – Vi uppmanar dig som folkvald politiker i Härryda att ta ansvar för naturen och i de politiska beslut som tas beakta den biologiska mångfalden och aktivt arbeta för att motverka fortsatt utarmning.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda