Nytt KF-ja till skolflytt

Partille

Högstadierna på Furulunds och Björndammens skolor flyttar. Det står klart sedan kommunfullmäktige i förra veckan åter tog upp frågan.

I onsdags förra veckan tog kommunfullmäktige i Partille för andra gången upp frågan om att flytta de två högstadierna från Furulunds och Björndammens skolor.

Frågan har tidigare varit uppe för beslut i fullmäktige i mars, men beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i en dom upphävde beslutet. Detta då rubriceringen i kallelsen ansågs vara så otydligt att den stred mot kommunallagen.

Oenigt fullmäktige

Liksom vid det förra tillfället röstade kommunfullmäktige den här gången också ja till förslaget, som i korthet innebär att högstadierna på Furulunds och Björndammens skolor flyttas till den nya Stadsparksskolan i centrala Partille.

Fullmäktiges beslut var dock inte enigt. KD:s, SD:s och MP:s ledamöter röstade nej till förslaget. Samtliga tre partier reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Av de 51 ledamöterna var det 36 som röstade ja och 14 som röstade nej. En ledamot avstod från att rösta.

Föräldragruppen för Lundens högstadieskola har redan överklagat fullmäktiges beslut. I en insändare skriver gruppen om varför de överklagar