Bild: TRAFIKVERKET
VAR SKA JÄRNVÄGEN GÅ? Teknikkonsulten Ramboll har fått i uppdrag att utreda var järnvägen mellan Göteborg och Borås ska dras.

Nu startar utredningen om var järnvägen ska dras

Härryda kommun

I sommar påbörjas utredningen om var den nya höghastighetsjärnvägen ska gå på sträckan mellan Göteborg och Borås.
Teknikkonsulten Ramboll vann Trafikverkets upphandling och kommer att genomföra utredningen som ska vara klar 2022.

Trafikverket planerar att bygga en sex mil lång dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås. Ramboll har nu fått i uppdrag att utreda vad som är den lämpligaste dragningen mellan orterna. I förutsättningarna ingår att planera för ett stationsläge i Mölndal, ett vid Landvetter flygplats och ett i Borås.

– Vårt uppdrag är att utreda en lämplig korridor där järnvägen kan dras med bättre restider och tillgänglighet och med hänsyn till miljön och invånarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp, dra nytta av tidigare undersökningar och samtidigt tänka nytt, säger Anna Forslund, client director på Ramboll, i ett pressmeddelande.

Utbyta erfarenheter

Ramboll gör en liknande utredning för Ostlänken genom Linköping och Anna Forslund menar att företaget kan dra stor nytta av att dela erfarenheter mellan de båda projekten.

Lokaliseringsutredningen beräknas pågå i 2,5 år och ska bland annat ge svar på vilken väg höghastighetsjärnvägen ska ta genom Härryda kommun.

När utredningen är klar ska Trafikverket påbörja arbetet med järnvägsplaner. Mellan 2025 och 2027 är planen att bygget av höghastighetsjärnvägen ska kunna påbörjas.