Mölnlyckes lokala karaktär

Härryda

Jag tycker att kommunens politiker och tjänstemän allvarligt ska beakta arkitekt Ola Torrångs kreativa idéförslag till Västra infarten till Mölnlycke. Hans förslag ansluter väl till den moderna ”bykänsla” som fortfarande kännetecknar Mölnlycke.

Till skillnad från Semrén & Månsson stereotypa och avskräckande idéförslag med höghus som försöker skapa ett ”minigöteborg” eller varför inte ett ”mini-los-angeles”. Vi kan ju inte bygga ett Mölnlycke eller Landveter som ska lyfta fram Per Vorbergs egna storstadsvisioner.

Behåll Mölnlyckes charm och kultur, bland annat genom torgförsäljning, ett levande Råda Säteri och en fungerande trafikplanering.
Cege Ekström