Arkivbild: Per Anger

Kraftigt höjd VA-avgift

Partille

Partille kommun höjer avgifterna för vatten och avlopp, VA, med 12 procent från den 1 juli i år. Efter höjningen beräknas årskostnaden för villaägare med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år bli cirka 6 888 kronor, en ökning på ungefär 719 kronor.

– Avgiftshöjningen behövs för att täcka upp ett samlat underskott på 5,6 miljoner kronor på grund av ökade drift- och underhållskostnader och oväntade kostnadsökningar orsakade av extrema väderhändelser säger Sertac Umas, kommunens VA-chef.

I vanliga fall producerar Partille kommun cirka 75 procent av sitt dricksvatten själva men förra årets vattenbrist och låga vattennivå i kommunens vattentäkt Kåsjön tvingades kommunen under en period från början av augusti till slutet av november köpa nära 60 procent av vattnet från Göteborg.