Kontroll av strandskyddet vid Gingsjön

Hällingsjö

Kommunen planerar att göra en tillsyn av hur strandskyddet efterlevs vid Gingsjön i Hällingsjö. Tillsynen genomförs tillsammans med länsstyrelsen under augusti till oktober 2019.

Tillsynen innebär att man undersöker huruvuda det finns bryggor och sjöbodar som byggts utan tillstånd och som hindrar friluftsliv eller stör växt- och djurlivet.

Berörda markägare kommer att få brev från Härryda kommun om den planerade tillsynen och kan också närvara vid besöken.