JO kritiserar Partille kommun för tröjförbud

Partille kommun

Det så kallade tröjförbudet innebar en kränkning av personalens yttrandefrihet. Det menar Justitieombudsmannen som nu riktar kritik mot Partille kommun.

Det var förra våren som Partille kommun förbjöd sina skolanställda att bära Förskoleupprorets kampanjtröjor under arbetstid. Även en tröja för Lärarförbundets kampanj Lärareffekten förbjöds.

Kommunen ansåg att tröjorna innebar politisk opinion, och att det var något man inte fick ägna sig åt på arbetstid. Genom att ett flertal anställda bar likadana t-shirts på arbetsplatsen uppstod ett kollektivt ställningstagande i en politisk fråga, ansåg kommunen och menade bland annat att ett sådant ställningstagande skulle kunna förväxlas som skolans officiella uppfattning i den specifika skolan.

Beslutet amäldes till Justitieombudsmannen, JO, av Lärarförbundet. Även Göteborgs stad, som också hade förbjudit sin personal att bära tröjorna, anmäldes till JO.

Yttrandefriheten

Nu har JO fattat sitt beslut. Myndigheten anser att Partille genom tröjförbudet inskränkte de anställdas grundlagsskyddande yttrandefrihet.

– Jag kan inledningsvis konstatera att budskapen på tröjorna och knapparna inte strider mot någon lag. Textinnehållet liksom den omständigheten att personalen, såvitt framkommit, utför arbetet i sina privata kläder ger vidare intryck av att budskapen utgör personalens privata åsikter, säger justitieombudsmannen Lars Lindström i ett pressmeddelande.

JO konstaterar också att det inte finns någon utredning som visar att bärandet av knapparna och tröjorna har haft någon negativ inverkan på verksamheten.

– Mot denna bakgrund finner jag inte att Göteborgs stad eller Partille kommun har haft fog för sina restriktioner kring personalens klädsel. De har därmed kränkt personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. Jag är kritisk till detta, avslutar JO Lars Lindström.

Alexander Köhn är ordförande för Lärarförbundet i Partille. Så här kommenterar han JO:s kritik.

– Det här utslaget är viktigt för alla som jobbar inom offentlig sektor skulle jag säga. Det visar att yttrandefriheten gäller även i Partille. Således kan förutsättningarna för svensk skola diskuteras på arbetsplatser helt utan risk för repressalier och löst snack om lojalitet. Ändå tråkigt att en så bred majoritet av arbetsgivarleden i Partille tolkat yttrandefriheten så snävt.

Genomlysa klädkoderna

Mats Nilsson, HR-chef i Partille kommun, ser allvarligt på kritiken. Han menar att det aldrig varit kommunens ambition att inskränka någons yttrandefrihet. Med beaktande av JO:s beslut har Partille kommun nu bestämt att ta bort förbudet mot tröjorna med trycken #pressatläge eller #Lärareffekten.

– Direkt efter semestern får vi sätta oss med de fackliga, jag kan se att det finns ett behov att genomlysa våra klädkoder. Även om vi inte har en gemensam bild får vi nog ha en uttalad bild för vad som ska gälla framöver, säger Mats Nilsson.

Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, välkomnar JO:s beslut.

– JO:s kritik var väntad och välkommen. En förutsättning för en levande demokrati är just friheten att föra fram olika budskap. Skyddet för anställdas yttrandefrihet är en grundförutsättning för det öppna samhället och det är bra att den inte kan beskäras av arbetsgivare på lättvindiga grunder, säger hon i ett pressmeddelande.