Hur är detta barnens bästa…?

Partille

Jag har en dotter som går i Björndammenskolan och som skall börja på Stadsparksskolan till hösten. Jag har därför följt debatten om det motstånd mot flytten till Stadsparksskolan som först i media och på fb. Är man missnöjd med offentliga beslut är det fritt för en var att kämpa för förändring. Jag är övertygad om att tjänstemän och politikerna i Partille kommun kunde gjort detta på ett mycket bättre sätt.

Dock blir jag lite förundrad när jag ser de senaste utspelen i denna kamp och undrar om det över huvud taget handlar om barnen bästa längre.

Bl.a. går en grupp lärare ut och hotar med att de slutar om inte kommunen stoppar planerna. Det innebär att den nya skolan kanske inte har nog med lärare när skolan börjar till hösten. Hur gynnar det barnen? Vad vinner ni med att hota att sluta och att sedan sluta…? Hämnas på tjänstemän och politiker..?

De signaler som ni sänder till allas våra barn är. Får jag inte som jag vill så skall jag hota, hjälper inte det så skall jag skita i allt och alla. Är det att vara bra förebilder för våra barn?

Snälla! Jag ber om ett omtag i detta så att det kommer tillbaka till vad det borde handla om. Vad som är bra för barnen! Oroliga barn behöver trygga vuxna vid sin sida!

Ni lärare som hotar… snälla sluta med det. Meddela istället de barnen som är oroliga att ni kommer att följa med till den nya skolan och finnas där för dem. Ni kommer att hjälpa dem att komma tillrätta i den nya skolan och det kommer att bli bra. Ställ sedan krav på rektorer och skoltjänstemän i de delar ni tycker behöver förändras. Vi föräldrar stöttar. Då hjälper ni barnen.

Ni oroliga föräldrar! Säg till era barn att det kommer att bli bra i den nya skolan. Så att de kan få ett härligt sommarlov. Fortsätt sedan diskussionen ( kampen..) med skolan (rektor/ tjänstemän) runt de delar/ frågor ni är oroliga för i den nya skolan. ( Det kommer jag att göra. ) Då hjälper ni barnen!

2022 är nästa tillfälle att möblera om i fullmäktige.

Mikael