Hur är det tänkt?

Härryda

Att vi valde köpa vår villa i Mölnlycke istället för i något villaområde väster om Göteborg, berodde på att vi föll för det fantastiskt enkla livet Mölnlycke erbjöd. Centrum erbjöd det vi önskade i vår vardag. Under de år vi nu bott här känns det som frågan är om kommunen är intresserad av ett levande centrum? Handlarna själva är förtvivlade och vi som kommuninvånare förstår ingenting, hur är tanken?
Boende i Mölnlycke