Furulunds centrum

Partille

Furulunds centrum, det byggdes och var fint när det var nytt. Nu ligger betongstenarna lösa, lagas provisoriskt. Hål i asfalten likaså. Buskar och planteringar som inte rensas. Skräpigt! Varför inte låta några få en sysselsättning med lön för att sköta detta. En bit in i centrumet närmare Qvisthallen står betongsuggor lite härs och tvärs. Här finns inte längre någon avgränsning mellan parkering och gångbanan, bilar har fri framkomlighet från olika håll. Därav både parkerar och många kör på gångbanan. De som ansvarar för detta, en fråga: när ska Furulunds centrum göras iordning, fräschas upp.

Jag har vid tre tillfällen mailat kommunen. Fick svar senaste gången, att Partillebo ansvarar för detta. Gör er därför uppmärksamma på detta genom detta inlägg. Med förhoppning om ett trivsammare och säkrare Furulunds centrum.

Anna