Det är barn, inte bokhyllor som ska flyttas

Partille

Gång på gång visar Partilles politiker och tjänstemän att man istället för att göra om och göra rätt, i processen kring skolflytt, väljer att forcera fram beslut. På extremt kort tid har politikerna och därefter rektor valt att sätta en organisation med helt nya blandade klasser från två olika skolor bestående av flera hundra elever. Ett stort antal elever och vårdnadshavare har länge vädjat om att låta klasserna (årskurs 7 och 8) vara intakta (inte bara årskurs 9) vid eventuell skolflytt.

Detta då det är den enda tryggheten eleverna har vid eventuell flytt. Det har man inte lyssnat till. Att, för pedagogerna, skapa helt nya klasser är ett arbete som tar tid och ska processas över en längre period. Elevernas egenskaper, relationer, trygghet och studiero är viktiga faktorer att beakta. Ett sådant arbete tar tid. Tro mig. Tid som enligt politiker och tjänstemän inte finns. Det rekordsnabba resultatet av nya klasser har skapat oro/ångest hos många elever. Även mitt barn. Ansvaret för det bär inte avlämnande pedagoger utan politikerna och blivande rektor som leder arbetet.

De är inga bokhyllor man flyttar runt utan barn/ungdomar som ska känna glädje och komma till en miljö präglad av trygghet, tillit och goda kamratrelationer.Det tycks man ha glömt bort.

Politiker, tjänstemän och rektor beaktar inte barnens bästa. Detta är tydligt för eleverna och för oss andra.
Så här får det inte gå till.

Kommuninvånare i Partille