Därför röstade vi ja till skolflytten

Partille

Inför valet hösten 2018 lade Vänsterpartiet fram en tydlig politisk plattform. Vi hade där några prioriterade områden, där skola/utbildning var ett av dem. Vänsterpartiet gick framåt lokalt och ökade sitt mandatantal med 20 procent. Tyvärr gick det inte lika bra för våra rödgröna vänner, så Alliansstyret fick återigen förnyat förtroende. Så fungerar demokrati.

I samband med budgetarbetet inför budget 2020-2022 har vi bearbetat vår plattform ännu mer. Genom att höja skatten med motsvarande 125 kronor i månaden för en person med inkomst på 25 000 kronor, har vi ett reformutrymme. Största delen av det lägger vi på skola/utbildning. I korta drag handlar vår satsning om att öka personaltätheten (det vill säga färre elever/barn i klasserna/grupperna), genomföra ett försök med sju timmars arbetsdag för personal i förskolorna, en viktig fråga när det gäller arbetsmiljö och pedagogik, samt införa fria bussresor för elever årskurs 7-9.

I det mer vardagliga arbetet i kommunfullmäktige och utbildningsnämnd driver Vänsterpartiet frågor som att så många av Partilles elever som det någonsin går ska klara skolan, kvalitetssäkra att Partilles skolor följer styrdokument och försöka se till att det finns studiestöd för alla Partilles elever, med mera.
Vissa delar av detta är svåra att driva då den budget vi har är den som Alliansen beslutat om, och i den finns det inget reformutrymme på skolans sida. (Och inget annat heller).

Vi tycker att små barn ska ha närmare till skolan än stora barn. Vi tycker att vi ska bilda så stora äldreenheter att de blir pedagogiskt (och ekonomiskt) optimala. (Tjänstefördelningar, scheman, möjligheter för olika val av till exempel språk för elever,med mera)

Vi ser att Partille är en av Sveriges minsta kommuner till ytan, och hur man än vrider på det får ingen elev, i ett nationellt perspektiv, någon lång skolväg.
Förvaltningen har kommit fram till att en flytt av Björndammen och Furulund skulle vara bäst. Vi litar på dem och tror, i slutänden, att detta blir bra. Skolan kan mer optimera sina resurser, andelen legitimerade lärare ser ut att öka och elevernas perspektiv kommer att breddas.

Med jämna mellanrum görs olika omorganiseringar, och ibland skolflyttar. Detta för att skolan ska bli så bra som möjligt för de flesta. Vi har full förståelse för att man reagerar negativt när en sådan förändring drabbar en själv. Vi stöder förändringen, men är självklart inte beredda att bryta mot någon lag för att få den genomförd.

I den kommunala demokratin finns en uppdelning mellan ’politik’ och ’tjänstemän’. Mycket av den aktuella skolflyttsfrågan hamnar här. Som fritidspolitiker måste vi kunna lita på våra tjänstemän. Vi står för vad:et, förvaltning/tjänstemän står för hur:et. På många områden är vi lekmän. Det finns inte en chans att vi som fritidspolitiker skulle kunna stå för den vardagliga driften av Partilles utbildningsväsende. Den dag politiken inte litar på tjänstemän/förvaltning står vi inför en kris, vars yttersta konsekvens skulle vara att förvaltning skulle behöva lämna sina platser till förfogande.

Lisbeth Stevik
Vänsterpartiet i Partille