Arkivbild: Henrik Kjellberg

Budgeten klubbad i Partille

Partille kommun

I förra veckan tog kommunfullmäktige beslut om budgeten i Partille kommun för de kommande åren. Efter ett långt möte var det allianspartiernas förslag som röstades igenom.

I onsdag i förra veckan sammanträdde kommunfullmäktige i Partille kommun för sista gången före sommaruppehållet, och det blev ett mastodontmöte på närmare fem timmar.

Ett av ärendena som var uppe för beslut var kommunens budget för 2020-2022. Och som väntat var det allianspartiernas, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, budgetförslag som röstades igenom.

Budgeten innebär bland annat en fortsatt uppräkning med två procent i nämndernas budgetramar, plus målgruppsjusteringar. Totalt är det en utökning av nämndernas ramar med 66,9 miljoner kronor.

Men kommunen tar också höjd för att sämre tider är på väg. För att skapa en buffert ökas strukturreserven till 15 miljoner kronor nästa år, från nuvarande tio miljoner kronor.

Ingen skattehöjning

Det blir ingen skattehöjning 2020, utan nivån kommer att ligger kvar på 19.96 kronor. Partille kommun kommer därmed fortsatt ha Västra Götalands lägsta skatt.

I budgeten går det dock att läsa att svårare tider stundar: ”Under 2019 förväntas svensk ekonomi vända nedåt efter en lång period av högkonjunktur. Under planperioden förväntas Sverige träda in i vad som kallas normalkonjunktur. Flera utmaningar förväntas framträda allt tydligare under perioden vilket ställer krav på nya smarta sätt att arbeta”.

40 000 invånare

Det handlar bland annat om demografin. Befolkningen i Partille kommun väntas öka med i snitt 1,3 procent under åren 2020-2022 och under början av 2022 beräknas Partille kommun nå 40 000 invånare. Störst ökning under perioden, 3,5 procent, väntas i ålderskategorin 0-19 år, medan befolkningen i förvärvsaktiva åldrar (20-64 år) väntas öka med 2,2 procent. Ålderskategorin 65 år och äldre väntas öka med 3,2 procent.

”Antalet arbetade timmar förväntas utvecklas svagt kommande år, vilket är den viktigaste faktorn för kommunens skatteintäkter. När sysselsättningen och skatteunderlaget dämpas under 2020-2022 ökar inte kommunens skatteintäkter i lika stor utsträckning som tidigare år. En svagare utveckling av skatteintäkter i samband med en växande befolkning i framför allt de yngre och äldre åldrarna medför en stor ekonomisk utmaning för kommunen”, skriver man i budgeten.

Ekonomiskt bistånd

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd väntas öka under budgetperioden, främst till följd av svårigheter för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. ”Antalet nyanlända som kommer till kommunen minskar, men den stora population som finns här måste kommunen fortsatt arbeta för ska integreras i samhället”, skriver kommunen i budgeten.

Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet hade lagt fram sina egna budgetförslag, men fick se sig nedröstade.

Centerpartiet ville dock ändra en punkt i budgeten. Partiet begärde att projekten Partille Eco Park och Bostäder Paradiset skulle utgå ur investeringsbudgeten för samhällsbyggnadskontoret. C ville istället lägga de 30 miljonerna för 2021 och 31 miljonerna för 2022 på ”andra välbehövliga investeringar såsom förbättrade återvinningscentraler, cykelvägar, skogsstigar och leder, ny simhall, odlingsområden, gröna lekplatser m.m.” som Anna Strand (C) skriver i sitt yrkande. Hennes ändringsförslag blev dock nedröstat.

S reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget innehållande bland annat en skattehöjning med 30 öre.

KD lämnade in en skriftlig protokollsanteckning gällande investeringsmedel till Partille Eco Park.