Allianspartiernas budgetförslag för Partille

Partille

M, C, KD och L:s gemensamma budgetförslag för 2020 innebär en utökning av nämndernas ramar med 66,9 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer 2 miljoner kronor till skolan för att bibehålla en god kvalitet i introduktion och etablering i skolan, 2,9 mkr till digitala inköp, flera statsbidrag och en extra buffert på 3,8 mkr.

I en orolig tid väljer vi att ta långsiktigt ansvar och prioritera kärnuppdraget. SKL, Sveriges kommuner och landsting, är tydliga med att orosmoln nu hopar sig på konjunkturhimlen. Vi ser inom ett par år ökade kostnader kopplat till demografi, invandring och den simhall vi beslutat om att bygga. Till detta håller staten på med en utredning om kostnadsutjämningen som kommer att innebära minskade intäkter på 15 miljoner kronor för Partille. Konsekvenserna av detta kommer vi behöva hantera inom ett par år.

Utöver en god kvalitet inom vård, skola och omsorg har vi ett par områden där vi vill ha extra fokus kommande planperiod.
Vi vill att näringslivs­ansvariges funktion förstärks. Detta för att vi fortsatt ska ligga i topp när det gäller näringslivsfrågorna. 4 av 5 arbeten skapas i små och medelstora företag och de är en viktig del i vår välfärd, varför det är viktigt att fortsatt prioritera näringslivsfrågorna!

För att nå ett mer hållbart samhälle vill vi öka takten på genomförandet av våra lokala miljömål. Glädjande nog ligger Partille idag på plats två av Sveriges storstadskommuner i arbetet med Agenda 2030 (17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN) i den ranking som tidningen Dagens Samhälle gjort.
Att få nyanlända integrerade och i arbete är en av Sveriges stora utmaningar, likaså i Partille. Integrationsstrategin som är på väg fram ska implementeras och nämnder och näringslivsansvarig ska rapportera till kommunstyrelsen vad de gör för att förverkliga strategin, där fokus är att få nyanlända i arbete.

Nämnderna ska arbeta för administrativ förenkling och att fler processer automatiseras, detta för att avlasta och effektivisera så att fokus kan läggas på kärnuppdraget, det vill säga att skapa värde för våra medborgare.

Avslutningsvis vill vi påtala att vi i vår budget ökar upp strukturreserven till 15 mkr 2020, detta för att ha en buffert i en osäker tid. Förbrukas inte denna så får vi ett bättre resultat, vilket används till framtida investeringar och pensioner. Ordning och reda i ekonomin står inte mot utveckling och förbättring, de är varandras förutsättningar och vi tar tillsammans ansvar för båda och för helheten.

Marith Hesse (M)
Anna Strand (C)
Anders Midby (KD)
Kaj Nämvik (L)