Illustration: Emma Nevander
STORA PLANER. Wendelsbergsparken ska utvecklas för att locka fler människor ut i naturen. Projektet finansieras av EU, Wallenstam, Next step group och Härryda kommun.

Wendelsbergparken rustas upp för EU-miljoner

Mölnlycke

Nu ska Wendelsbergsparken rustas upp för att locka fler människor ut i naturen.
– Vi tror att många mår bra av att gå ut och att detta kommer att vara välkommet, säger Gustav Cruse, planeringsledare på Kultur och fritid i Härryda.

I samband med att kommunen under 2017 gjorde en ny skötselplan för Wendelsbergsparken hölls en medborgardialog. Mötet resulterade i 300 synpunkter från allmänheten med önskemål på vad som borde göras med parken. Många var kritiska och tyckte att kommunen lät parken förfalla.

Då kommunen inte hade budgeterat några pengar till att rusta upp naturområdet gjorde kommunekologen Emma Nevander och Gustav Cruse en ansökan om bidrag från Boverket men fick nobben.

Då valde de i stället att vända sig till fastighetsbolagen Wallenstam och Next step group som bygger nya bostadsområden på var sin sida om naturområdet.

– Vi tänkte att det är de som ska bo i de husen som kommer att gå på gångvägen genom området, säger Gustav Cruse.

Fastighetsbolagen nappade och beviljade 300 000 kronor vardera till projektet, vilket gjorde det möjligt att gå vidare och söka pengar från EU.

– EU kräver att 30 procent av pengarna i ett projekt ska komma från privata eller ideella aktörer, förklarar Gustav Cruse.

Leaderprojekt

Det är nu klart att EU, via EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike, beviljar 1 480 000 kronor för att utveckla Wendelsbergs friluftsområde. Härryda kommun bidrar med 481 000 kronor.

Den ekonomiskt största satsningen är en gångväg som ska sträcka sig genom hela området, från Mölnlycke fabriker till Bråta där det nya bostadsområdet Wendelsstrand ska byggas. I den västra, mer parklika delen ska skogen gallras och i den östra, mer skogslika delen kommer det att röjas utmed stigarna.

Det kommer att placeras ut bänkar, anläggas naturlekpark och en tillgänglighetsanpassad grillplats, byggas utegym och vindskydd.

Föreningarna positiva

– Idrottsklubbarna har uttryckt sig positiva till att använda utegymmet och scouterna och Friluftsfrämjandet tycker att det är väldigt bra att vi bygger upp vindskyddet, säger Gustav Cruse och poängterar att även föreningslivet är engagerat i projektet.

Han jämför det framtida rekreationsområdet med Rävlanda hed som har dragit till sig mycket folk som är ute och rör på sig efter att området gjorts mer tillgängligt.

– Eller varför inte jämföra med Slottsskogen i Göteborg även om det är mer folk där? Det vi vill göra är en stadspark, slår Gustav Cruse fast.

Arbetena i friluftsområdet kommer att utföras mellan 2020 och 2022.

– Det blir så snart kommunens parkavdelning har tid att göra det, men de vill så klart göra det så fort som möjligt. 2022 är slutdatum för då ska projektet redovisas till EU för att vi ska få bidraget, säger Gustav Cruse.