Svar till ”Två sidor av samma mynt”, 23/5

Partille

Svar till ”Två sidor av samma mynt”, 23/5.

Jag och förmodligen många med mig blir djupt bekymrade och konfunderade över det du skriver. Det är därför av största vikt att här presentera fakta när du skriver att ”en liten klick föräldrar tar sig rätten att bestämma för två skolor…”.

Den lilla ”klicken föräldrar” består nämligen av cirka 1 500 kommuninvånare (som motsätter sig flytten) samt flera hundra vårdnadshavare som sedan ärendet startat har efterfrågat och påtalat vikten av en ordentlig analys inför skolflytt.

Det är heller ingen förälder som ”tagit sig rätten att bestämma över två skolor”. Det är inte vårt arbete. Det är kommunens. Deras skyldighet är att göra en ordentlig analys med allt vad det innebär. (Listan kan göras lång)

Vi är säkert många som anser att man på sikt behöver göra plats för det ökade elevantal (tidigast om sex år enligt kommunens egen statistik). Ett sådant beslut ska dock vara väl grundat och ske utifrån en ordentlig konsekvensanalys samt utifrån/enligt de lagar och förordningar som styr vårt land och våra kommuner. Det har inte gjorts hittills vilket är väldigt allvarligt och faktiskt rent olagligt.

Ansvaret för skolärendet och rådande situation bär därför ENBART Partilles kommunpolitiker. Ingen annan!

Gör om och gör rätt