Svar till ”Lärare på Furan” 23/5

Partille

Svar till ”Lärare på Furan” 23/5.

Du skriver att ”All entusiasm som vi har haft fram till idag har plötsligt helt raserats. Detta för att en liten klick föräldrar tar sig rätten att bestämma för två skolor (Furulund 7-9 och Björndammen 7-9) …”

Jag är en av dessa ”lilla klick” föräldrar som du nämner. Vi är dock många i denna lilla klick. Lite fakta:
– 161 personer överklagade Partille kommuns senaste beslut att flytta Lundens och Björndammens högstadium till den nya skolan (ett beslut som Förvaltningsrätten upphävde den 16 maj).
– 362 elever (varav 222 från Lunden och 140 från Björndammen) omfattas av flyttplanerna.
– Om vi antar att det går två föräldrar på varje berörd elev enligt ovan så har vi 724 berörda föräldrar.
– Lite enkel matematik ger då vid handen att ca 22 procent, det vill säga cirka en femtedel av alla dessa berörda föräldrar på Lunden och Björndammen har överklagat.
– De flesta som har överklagat är föräldrar med barn på Lunden. Om vi antar att 90 procent av de 161 personer som har överklagat är föräldrar med barn på Lunden så ger det att ca 33 procent, det vill säga en tredjedel, av Lundens föräldrar har överklagat.
– Tilläggas kan att mer än 1 500 personer har skrivit på protestlistor mot flytten.
Med andra ord – en tredjedel av Lundens föräldrar som aktivt engagerar sig och är emot detta högst idiotiska och ogenomtänkta beslut. Kallar du detta en ”liten klick”?

Vi ser inga fördelar, bara försämringar, med denna flytt, såsom:
– Lunden är en fullt fungerande skola med bra lokaler, en engagerad lärarkår, en fantastisk skolgård och utemiljö. Varför lägga ner något som fungerar bra?
– De flesta elever har idag nära till skolan och kan lätt cykla eller gå. En flytt innebär att de flesta från Lunden får mycket längre skolväg. Sannolikt kommer många elever ta buss eller blir skjutsade av sina föräldrar i stället för att cykla eller gå och kommer därmed röra sig mindre än idag.
– På Lunden finns en fin skolgård med stor fotbollsplan som används flitigt av alla årskurser, stora som små. Den nya skolan saknar fotbollsplan. Här får eleverna trängas på en liten basketplan som är en tiondel så stor som Lundens fotbollsplan.
– Lunden har skogen runt knuten, vilken utnyttjas flitigt under idrottslektioner och raster. Den nya skolan har varken skolgård eller skog men ligger nära Allum och Systembolaget, vilket vi inte tycker är en lämplig miljö för våra barn att vistas i.

Tack för ordet!

Förälder till barn på Lunden (och Furan)