Svar på föräldragruppens öppna brev

Partille

Vi vill som representanter för moderaterna bemöta ert brev,

Angela Fasth Torstensson är ordförande i utbildningsnämnden och moderaternas första namn i utbildningsfrågor i Partille, och vi har stort förtroende för henne. Hon har tillsammans med övriga representanter i nämnden hela tiden informerat och förankrat denna fråga i vår grupp.

I skolfrågan har en enig nämnd med alla åtta partier stått bakom förändringen av organisationen som främst berör högstadierna i Furulund och Björndammen, fram till dess att protesterna började, då ställde sig två partier emot. När frågan återigen togs upp för beslut i utbildningsnämnden förra veckan valde ett parti att vara tydlig med att man står bakom själva omorganisationen men att man anser att den ska skjutas upp ett år.

Representanter för moderaterna har träffat representanter för föräldragruppen, att påstå något annat är felaktigt. Dessutom har vi läst och besvarat otaliga skrivelser, insändare och telefonsamtal.

Vi står bakom detta beslut då vi anser att det är det bästa för helheten.

Förvaltningsrätten upphävde det beslut som togs i kommunfullmäktige 26 mars på grund av rubriceringen, inte själva sakfrågan. Att beslutet upphävts på grund av teknikaliteter är olyckligt, och ingen kan påstå att beslutet försöktes smygas igenom fullmäktige. Flera medier har rapporterat om den och det har demonstrerats utanför kommunhuset.

Vad det gäller era övriga överklagande så har dessa avvisats av förvaltningsrätten.

Just barnperspektivet är en stor anledning till varför det blir ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte den 5 juni, detta för att eleverna ska få reda på klasser och så vidare innan skolavslutningen. Att invänta ordinarie fullmäktige 12 juni hade varit ett sämre alternativ.

Allt arbete som gjorts med exempelvis schemaläggning, klassindelning och så vidare har avstannat då beslutet blev upphävt, på grund av rubriceringen. Det är ett faktum, inte att skylla ifrån sig. Det innebär inte att det inte finns delar som borde hanterats på ett annat sätt, vilket kommunledningen kommer titta på, eller att man inte ska överklaga sådant man anser vara fel. Det är en viktig del i vår rättsstat och demokrati, men det innebär inte heller per automatik att ett formaliafel får oss att ändra åsikt i själva sakfrågan.

Förändringen av skolorganisationen är ett genomtänkt och förankrat beslut, och det finns många elever och föräldrar som är för och som ser fram emot detta.

Moderaterna i Partille genom

Jonas Mårdbrink
Gruppledare

Marith Hesse
Kommunstyrelsens ordförande