Stoppa eländet med skolflytten

Partille

Finns det inte civilkurage nog, hos ansvarig, att stoppa eländet?
Varken elever, föräldrar eller lärare önskar en flytt till Stadsparkskolan. Ändå planeras det fortfarande för att den ska bli av.
För att göra allt ännu värre ska nuvarande klasser dessutom splittras och blandas med varandra. Finns det ingen ansvarig som känner efter lite innan beslut tas? Förstår ni hur ungdomarna påverkas? Ni ser inte oron, tankarna och tårarna som detta medfört. Det ser vi föräldrar!

Sluta försköna detta elände i information, mail och samtal. Skolan är inte anpassad, redan där tar det stopp. Hur känns det att prata positivt i media, på möten och försköna något i skrift när man borde ana att flytten medför stora risker i välmående hos eleverna och förlust av bra lärare som väljer att sluta.

Det är ett enormt ansvar för blivande lärare att i den opraktiska miljön skapa möjlighet till inlärning och särskilda anpassningar åt elever. Lägg till nya klasser, nya arbetskamrater, avsaknad av gemensam kultur såsom traditioner, regler och övrigt som ska gälla på skolan. Schema för gemensamma salar, ny rektor och ingen bra yta för eleverna att vistas på under rast. Konflikthantering är vardag i läraryrket och det lär inte bli mindre av sådant i detta nya sammanhang.

Föräldralediga och förskolor som besöker Justin bäver och Stadsparken delar i augusti den ytan med cyklar, mopeder och tonåringar som har rast eller håltimme. Att ”hänga” där och leka jage på en klätterställning kan roa vem som helst under dagarna. Kom då ihåg att eleverna inte valt denna miljö!

Hos säljare i och kring Allum kan man också fördriva tiden. En elev ska handla och gänget är med som sällskap. Drygt 300 elever ska dagligen roa sig på kommunens nya skolgård: Allum med omnejd. Där kan de även finna äldre kamrater längs med Säveån och kanske få hjälp att köpa ut varor i närliggande butiker där åldersgräns råder. Snabba pengar för den som vill och ungdomar betalar mer än gärna för den tjänsten.

Elevernas besök på skolan var inte alls positiv. Tvärtom! De vet precis hur en dag kan se ut och såg genast att det är för mycket glasrutor för att koncentrera sig, för trånga klassrum, för öppen matsal där det kan kastas ner saker eller ännu värre – någon kan spotta ner i maten.

Skåpen är små, utan bokfack och krok till jacka. Ska allt ligga i en hög? Skolan står tom och kostar pengar men det är inte elevernas fel! Ingen ansvarig vågar stoppa flytten. Vilket budskap sänder det till våra ungdomar?

Maktlös förälder