Stadsparksskolan ur ett annat perspektiv

Partille

Vi har varit tysta länge, främst av respekt för de kollegor och elever som ser fram emot skolflytten, men också för att vi hoppats att våra farhågor över processen och tidsram skulle visa sig obefogade. Men efter att ha tagit del av skolnämndens kommentarer till Förvaltningsrättens beslut och föräldraprotesterna känner vi att det är dags att nyansera bilden av hur processen runt ”ompaketeringen” (citat skolchef K-O Petersson) av Furulunds och Björndammens elever har bedrivits.

1995 arbetade flera av Lundens lärare på Finngösa­skolan. Inför flytten till den nya skolan, Lunden, var både lärare och elever djupt delaktiga i flyttprocessen. Delaktigheten och lyhördheten för våra idéer utifrån vår kompetens och erfarenhet var nyckeln till en mycket framgångsrik projektering. Vi var med i alla delar, från hur väggar och korridorer skulle utformas till hur ända­målsenliga specialsalar skulle utrustas. Detta var en självklarhet i processen för förvaltningsledning och byggherrar. Nu är varken vi eller eleverna med.

Den viktigaste anledningen till att Lunden kom till var att våra elever bodde i Furulund och Björndammen och närhetsprincipen har alltid varit viktig i Partille (tills nu!?).

Nu är vi inne i en ny flyttningsfas, som vi inte kan tolka på ett annat sätt än som en ren nedläggning av vår skola. På vilka grunder har detta beslut fattats? Ingen av er beslutsfattare har varit på Lunden och det finns heller ingen konsekvensanalys av flytten. Hur vågar ni ta ett så omfattande beslut utan relevant underlag?

Vi förväntar oss tydliga svar på följande frågor:
Angela Fasth hävdar att det kommer att bli ”högre kompetens” i den nya skolan. I förhållande till vad? Vad grundar du det på, Angela?
På en direkt fråga från en av våra kollegor, om det finns en konsekvensanalys svarar du följande: ”Vi har analyserat hur förändringen påverkar på en övergripande nivå, men det görs även analyser på lokal nivå…”
Vad menar du? Vilka är vi? Kan vi få se dessa analyser?
Hur kan Angela påstå att schemat i det närmaste är färdigt? Är det en rökridå eller vet hon mer än vi? Vi har aldrig haft ett schema innan höstterminens början. Berätta!

Medan du funderar på svaren kan vi hjälpa dig med en del av analysen:
I nuläget är det bara åtta lärare från Lunden som troligen kommer att följa med men flera av dem har uttryckt tveksamhet. Några byter kommun, några väljer andra skolor i kommunen och några väljer att gå i pension eller göra annat.
Idag har vi en fantastisk miljö runt skolan med skogsdungar, närhet till natur och stora bollspelsplaner som är välutnyttjade. Hur tänkte ni där med hittepåorden ”stadsskola” och ”hängytor”? Hur rimmar detta med larmrapporter om att barn inte rör sig tillräckligt?

På Lunden har vi tre full­utrustade labbsalar, en stor musiksal med fina grupprum, separata slöjdsalar och ett elevcafé. Dessa utrymmen har nedprioriterats på den nya skolan. Istället presenteras ogenomtänkta lösningar bland annat vad beträffar elevskåp, arbetsrum, ämnesrum och en matsal med öppet tak. Hallå?

När beslutet fattas den 5 juni så finns det tre val:
1. Fortsätt med flytten utan att ta hänsyn till barnens bästa och lärarnas ”mission impossible” med terminsavslutning, inventering, packning, flytt och planering på några få dagar.
2. Flytta Björndammen (om de vill) och fyll på med Skulltorpselever nästa år. Låt Lunden leva!
3. Dra i handbromsen! Gör om och gör rätt! Gör läxan vad beträffar kommunal demokrati!

Vi som skriver det här har en samlad och lång lärar­erfarenhet! Vi tillhör den efterfrågade yrkesgruppen legitimerade lärare som är svår att rekrytera. Trots detta har ingen efterfrågat vår professionalitet och kompetens utan har hållit oss utanför de viktiga frågorna. Tio lärare väljer att kliva av. Flera är tveksamma. Blir Lunden kvar blir många av oss kvar. Sånt slöseri och en sådan nonchalans!

Ann-Christine Engelbrektsson
Legitimerad i Sv/SvA/Hi/En
Christina Ekman
Legitimerad i Ma/Ge/Sh/Re
Göran Karlsson
Legitimerad i Mu/Re/Hi/Sh/Ge
Solveig Hjalmarson
Legitimerad i Sv/En/Hi
Lovisa Hallberg
Legitimerad i Ma/Ke/Fy/Bi
Maggan Hall
Legitimerad i Ma/Bi/Fy/Ke
Rebecka Tholérus
Legitimerad i Mu
Nazifa Dizar
Legitimerad i Ma/Ke/Fy/Bi/Tk
Marika Lindqvist
Legitimerad i HKK