Partilles politiker om EU-valet

Partille kommun

Hur ser de lokala politikerna på EU-samarbetet och varför förtjänar just deras parti din röst? Läs vad partierna svarar.

Marith Hesse, Moderaterna

Varför ska man rösta på ert parti?
– Vi anser att mer frihandel och förbättrade villkor för företagande bidrar till fler jobb i Partille. Många företag i Partille, både export- och importföretag, är beroende av den europeiska marknaden och frihandelsavtal med övriga världen. Utländska stöldligor är ett stort problem, som även påverkar Partille och behöver lösas gemensamt på EU-nivå. Klimatutsläpp löses inte bara i Partille utan vi måste samarbeta. Vi vill dubbla EU:s satsningar på kärnkraft. Europa behöver mer klimatsmart el, inte smutsig kolkraft och rysk gas. Vi säger nej till ytterligare beskattning, våra invånare skall inte drabbas av EU-skatter! EU-avgiften som Sverige betalar ska inte höjas.
Hur påverkar EU Partille kommun?
– Ungefär hälften av de ärenden som beslutas om i kommunfullmäktige kommer direkt eller indirekt utifrån beslut inom EU.
Vad är det bästa med EU?
– Att man tillsammans kan få till lösningar som är bra för hela unionen.
Vad är det sämsta med EU?
– Risk för överstatlighet och att man kan känna att besluten tas långt borta.

Leonel Bylund, Miljöpartiet

Varför ska man rösta på ert parti?
– Miljöpartiet kommer att driva en offensiv klimatpolitik som leder till kraftfullare och snabbare sänkningar av utsläppen. Vi går också till val på att säkra vår demokrati från högerradikala krafter som vill begränsa människors rätt att leva bra och fria liv.
Hur påverkar EU Partille kommun?
– Ungefär hälften av dagordningspunkterna på ett fullmäktigesammanträde påverkas direkt eller indirekt av EU. Vad som sker på EU-nivå har stor påverkan på Partille.
Vad är det bästa med EU?
– EU har en möjlighet att leda utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål och stoppa klimatförändringarna. Här finns stor potential som inte utnyttjas.
Vad är det sämsta med EU?
– Att arbetet med att stoppa klimatförändringarna går för långsamt. EU behöver reformeras för att kunna fokusera på att möta de stora hot vi står inför. Därför behövs också Miljöpartiet de gröna i EU.

Linda Jansson, Vänsterpartiet

Varför ska man rösta på ert parti?
– Vi vill se ett Europa för alla, inte bara de rika. Vi sätter klimatet före marknadsintressen och tar upp kampen mot de högerextrema partiernas framväxt i Europa. Andra viktiga frågor för oss är schyssta arbetsvillkor och jämställdheten. Vi kräver en politik för jämlikhet!
Hur påverkar EU Partille kommun?
– Eventuella beslut som tas i Europa parlamentet kan på ett eller annat sätt komma att påverka Partille genom direktiv på nationell nivå. 60 procent av Sveriges lagar och förordningar kommer från EU. Så självklart berörs vi i Partille av besluten som tas i EU. Det är därför det är så viktigt att gå och rösta
Vad är det bästa med EU?
– Vi har en vision om ett bättre europeiskt samarbeten än dagens EU, mer demokratiskt med större möjligheter att driva på och förbättra sociala villkor och minskade klimatutsläpp.
Vad är det sämsta med EU?
– Att det kan tas beslut som påverkar oss i Sverige på ett negativt sätt till exempel att det byggs murar mot resten av världen och att folkstyret riskerar att urholkas. Vi i Vänsterpartiet är generellt emot EU så som det ser ut idag, men nu måste vi fokusera på att vara ett alternativ till den växande högerextremismen i Europa. Bara vänstern kan klara den uppgiften!

Matz Dovstrand, Sverigedemokraterna

Varför ska man rösta på ert parti?
– Man ska rösta på SD i EU-valet för att minskas överstatligheten, federalismen.  För att vi vill bevara Europas mångfald av olika nationalstater. Det är dessa som har gjort Europa framgångsrikt. Vi förstår att varje stat behöver bindas ihop av ett väl fungerande samhälle som präglas av en gemensam historia, ett gemensamt språk, en gemensam kultur, en gemensam identitet och en känsla av en gemensam framtid. Allt detta är grunden för vår demokrati, vår sammanhållning, vår trygghet och vår solidariska välfärdsstat.
Hur påverkar EU Partille kommun?
– EU valet påverkar invånarna i Partille kommun genom att till exempel 40 procent av lagarna i Sverige har sitt ursprung i EU. Vår EU-avgift ska bekosta svensk välfärd, inte franska bönder. EU vill höja vår avgift med 15 miljarder. Just nu tvingas vi skära ned på budgetarna och anställda på sjukhusen i Göteborg. För 15 miljarder skulle vi istället kunna anställa 30 000 ytterligare i vården i Sverige. Det skulle påverka Partilleborna direkt i kortade vårdköer till exempel.
Vad är det bästa med EU?
– Frihandeln. Den klarar Sverige sig inte utan.
Vad är det sämsta med EU?
– Överstatligheten. Slöseriet med pengar. Demokratiunderskottet är gigantiskt. Personligen tycker jag att euron är det värsta med EU. Eurozonen har på alla fronter presterat sämre än de EU-länder som inte är med i euron.  Att vi inte kan bestämma över våra gränser och kontrollera till exempel brottslighet och migration är en annan sak.

Katarina Bosetti Kristoffersson, Socialdemokraterna

Varför ska man rösta på ert parti?
– Vi vill att EU ska ta fajten mot extremism och vara en garant mot de som vill inskränka demokrati och mänskliga rättigheter. EU ska skapa arbeten med rättvisa och schyssta villkor som inte ställer arbetare mot varandra.
–Vi vill arbeta för ambitiösa klimatmål där hela EU är med och tar ansvar för klimatomställningen.
Hur påverkar EU Partille kommun?’
– Ungefär hälften av kommunens verksamhet påverkas av EU. Till exempel miljöbestämmelser vid nybyggnation eller gemensamma riktlinjer för sysselsättning. Det kan påverka arbetsvillkor, miljömål och möjligheterna till att resa klimatsmart.
Vad är det bästa med EU?
– EU har tryggat fred i 70 år och för människor närmare varandra. Handel och utbyte mellan länder utvecklar Europa ekonomiskt och människor kan leva i fred och frihet.
Vad är det sämsta med EU?
– Politiken inom EU kan uppfattas krånglig och att beslut fattas långt bort. Vi ser även att högerextrema och starkt konservativa krafter riskerar att få ökat inflytande i EU.

Kaj Nämvik, Liberalerna

Varför ska man rösta på ert parti?
– För det är bara tillsammans med andra som vi kan lösa de riktigt stora frågorna: klimatkrisen, säkerheten, jobben, brottsbekämpningen och vårt gemensamma ansvar för världens flyktingar.
Hur påverkar EU Partille kommun?
– Hälften av kommuner och regioners verksamhet påverkas av EU- lagstiftning, direkt, eller indirekt. Det kan exempelvis handla om reglerande miljöbestämmelser vid byggandet av en ny förskola, hur lokaltrafiken skall upphandlas eller gemensamma riktlinjer för sysselsättning och utbildning.
Vad är det bästa med EU?
– Tack vare EU- samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. Dessutom blir vårt hörn av världen fredligare och tryggare.
Vad är det sämsta med EU?
– Det som behöver förbättras inom EU är insynen och effektiviteten i EU- arbetet samt hårdare press på medlems­länder som inte följer mänskliga rättigheter.

Anna Blomberg, Centerpartiet

Varför ska man rösta på ert parti?
– Precis som valet i september är EU valet ett värderingsval. Det kan låta som floskler men vi ser hur högerpopulistiska och konservativa nationalistiska partier vinner mark i många EU länder, en utveckling som medför mer utanförskap och inskränkningar på människors fri och rättigheter. Därför är det viktigt att vi finns där som en motpol, som står upp för demokrati, medmänsklighet och frihet. EU behöver fler starka liberala röster och därför skall man rösta på Centerpartiet den 26 maj.
Hur påverkar EU Partille kommun?
– EU påverkar oss mer än man tror. Den största påverkan är Centerpartiets ihärdiga arbete med sund och säker mat. Vi har hårt drivit på frågan om antibiotika användning och djurskydd i EU. Det kommer vi fortsätta arbeta med även kommande mandatperiod. Partille är en kommun som är stolta över sina många småföretag och många regler och förutsättningar för våra småföretagare sätts på EU nivå, då behövs partier och politiker som tar dessa intressen på allvar och ser till att EU: social och regionalfond gör nytta.
Vad är det bästa med EU?
– EU ger oss möjlighet att arbeta med de stora frågorna som vi bara kan lösa genom samarbete.

Anders Midby, Kristdemokraterna

Varför ska man rösta på ert parti?
– Kristdemokraterna fokuserar på de tankar som låg till grund när det europeiska samarbetet inleddes (för övrigt på initiativ av flera kristdemokrater); fri handel och fri rörlighet för Europas medborgare i syfte att främja samarbete och fred mellan de europeiska länderna. Beslut i frågor som kräver samarbete inom EU skall tas på EU-nivå. Men andra skall avgöras på nationell nivå. – KD har dessutom de bästa kandidaterna.
– Det finns inom EU idag dessvärre en trend mot ökad överstatlighet med alltmer omfattande regleringar, avskaffande av enskilda länders vetorätt, beskattningsrätt för EU och klart högre medlemsavgifter för länder som Sverige. Om medlemsländer mot sin vilja påtvingas ingående regelverk så ökar risken för dessa länder lämnar EU. Brexit är ett exempel som vi borde ta lärdom av.
Hur påverkar EU Partille kommun?
– Partille är en del av handels- och industristaden Göteborg och av Sverige och påverkas givetvis av utvecklingen i EU och av vilken väg det europeiska samarbetet tar efter valet.
Vad är det bästa med EU?
– Frihandel, gemenskap i kombination med bevarandet av de nationella särdragen, den längsta perioden av fred som medlemsländerna någonsin haft.
Vad är det sämsta med EU?
– En ökande överstatlighet som på sikt hotar att splittra EU. Talet om ”mer EU” utgör något paradoxalt ett av de främsta hoten mot EU:s fortlevnad.