• Bild: Partille kommun
    Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare i Partille kommun, var nyligen på en kunskapsdag om IS-återvändare.

Partille kommun kan få hantera IS-återvändare

Partille

Partille är en av 41 kommuner som kan komma att få hantera IS-återvändare. Med anledning av det var kommunens säkerhetssamordnare nyligen iväg på en kunskapsdag om återvändare.

I april publicerade SVT Nyheter en lista över 41 kommuner som kan tvingas, eller redan tvingas, hantera återvändare från IS-kontrollerade områden. Listan bygger enligt SVT på uppgifter från Säkerhetspolisen, och en av de 41 kommunerna är Partille.

Kunskapsdag

Henrik Gustafsson är säkerhetssamordnare i Partille kommun. Som företrädare för en av de 41 kommunerna var han nyligen inbjuden till en kunskapsdag i Stockholm med syftet att dela kunskap och informera om olika aktörers roller och ansvar när det gäller återvändare.

Under dagen deltog bland andra Säpo, polisen, Centrum mot våldsbejakande extremism, Utrikesdepartementet, Rädda barnen samt barn- och ungdomspsykiatriker. Medverkade gjorde även inrikesminister Mikael Damberg (S) och tjänstemän från Myndigheten för stöd till trossamfund.

Deltagarna fick bland annat en genomgång av det juridiskt svåra läget som råder kring frågan att hämta till exempel barn till Sverige. Vissa av dem har fötts på plats i Syrien.

– De svenska medborgarna eller individerna som har svensk tillhörighet i någon form sitter i olika fångläger som kontrolleras av olika fraktioner. Syrien som stat fungerar dessutom inte längre och Sverige har inget diplomatiskt samarbete med Syrien. Området är dessutom mycket farligt att vistas i på grund av kriget, säger Henrik Gustafsson och fortsätter:

– Det finns till exempel barn där den ena föräldern är svensk och den andra inte svensk, och de nyfödda barnen inte ens har ett pass. Det juridiska i allt detta är otroligt komplicerat. Som grädde på moset finns det inte en gemensam handlingslinje i EU eller Europa utan alla länder kör sitt eget race.

Finns det några som redan har återvänt till Partille?

– Nej, det gör det inte. Anledningen till att Partille hamnade på listan nu är att det finns personer där nere som har uppgett att de vill ta sig till Partille.

Är det personer som varit bosatta i Partille?

– Nej, vi vet inte varför Partille hamnade på kartan på det sättet. Det Säpo har meddelat tidigare har gällt hela tiden – vi har inte haft några kommuninvånare som har rest ner.

Det är alltså inga Partillebor som har anslutit sig till IS?

– Nej, det är åtminstone inget Säpo har sagt till mig eller någon annan under de här åren.

Huruvida det faktiskt kommer några IS-återvändare till Partille är i dagsläget oklart.

– När det väl kommer någon kommer vi i god tid genom ett samarbete med Säpo, polisen och berörda myndigheter att få veta vilka vuxna och barn det är, säger Gustafsson.

Samverkan

Hanteringen av de återvändande sker genom en samverkan mellan olika myndigheter. CVE, Center mot våldsbejakande extremism, skriver på sin hemsida hur hanteringen av återvändare från IS-kontrollerade områden ska gå till.

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten hanterar personer som deltagit i strid. Säpo bevakar personerna utifrån hot för terrorism och utreder eventuella misstankar om terroristbrott. Annan misstänkt brottslighet, som till exempel brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, hanteras av polismyndigheten.

När det handlar om barn eller familjer som återvänder från IS-kontrollerade områden är det socialtjänsten i respektive kommun som ska bedöma barnens behov av stöd och skydd men även insatser riktade till vuxna. Det kan till exempel bli aktuellt att omhänderta barn.

– Den ordinarie beredskapen när det handlar om till exempel barn som riskerar att fara illa gäller även barn i återvändarfamiljer. Precis som andra kommuner arbetar vi efter gällande lagstiftning och följer CVE:s riktlinjer, säger Henrik Gustafsson.

Civilsamhället viktigt

CVE betonar att civilsamhället har en viktig roll att spela, och utgör en viktig brygga till personer som vanligtvis inte har kontakt med myndigheter. CVE uppger även att trossamfund och religiöst baserade aktörer kan bidra med viktiga insatser. Man erbjuder hjälp och stöd till alla kommuner och nu i maj kommer företrädare för CVE att besöka Partille kommun.

– Det är jättebra att de hjälper till, CVE är spindeln i nätet och har mycket bättre koll på vad övriga kommuner gör, vilket underlättar för oss i Partille som inte behöver uppfinna hjulet på nytt. CVE har ett nära samarbete med Säpo och polisen som naturligtvis också hjälper oss, säger Henrik Gustafsson.

Sedan 2012 har cirka 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till IS eller andra grupper. Av dem är det ungefär hälften som redan har återvänt.

För mer information:

SÄPO: https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-04-24-sakerhetspolisens-arbete-med-extremism-och-atervandare.html

CVE: https://www.cve.se/stod/atervandare.html