Foto: Per Anger
Utbildningsnämndens presidium. Kaj Nämvik (L), förste vice ordförande, Katarina Bosetti Kristoffersson (S), andre vice ordförande och Angela Fasth Torstensson (M) ordförande.

Nytt beslut om skolorna redan taget

Partille

Stadsparksskolan ska öppna i augusti som planerat. Det beskedet ger politiker i utbildningsnämnden som i tisdags på nytt tog upp frågan om skolflytten.

I torsdags förra veckan upphävde Förvaltningsrätten i Göteborg i en dom kommunfullmäktiges beslut om att flytta högstadierna från Furulunds och Björndammens skolor till den nya Stadsparksskolan i centrala Partille. Orsaken var att ärendet fått en otydlig rubricering inför mötet i kommunfullmäktige, vilket enligt domstolen strider mot kommunallagen.

I tisdags kväll togs ärendet om flytten av de två högstadieenheterna på nytt upp i utbildningsnämnden, den här gången med en tydligare rubrik.

– Vi har ändrat rubriceringen på ärendet. Allt annat i beslutet och anledningarna till beslutet är fortfarande desamma, säger Angela Fasth Torstensson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Hon säger att kommunens plan fortfarande är att Stadsparksskolan ska öppna efter sommaren, och att de berörda eleverna ska få ett besked före sommarlovet.

Oenig nämnd

I utbildningsnämnden röstades beslutet igenom, men nämnden var inte enig. Mats Dovstrand (SD), Tobias Henning (MP) och Anders Midby (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån före egna förslag. Dovstrand begärde att flytten skulle stoppas och att nämnden skulle låta tillsätta en oberoende juridisk utredning med ”tillhörande risk- och konsekvensanalys”.

Hennings förslag var att stoppa flytten höstterminen 2019 för att istället arbeta för ett öppnande hösten 2020 och att ge förvaltningen i uppdrag ”omedelbart starta genomförandet av de förberedelser som behövs för en fungerande skolorganisation läsåret 19/20”. Även Midby ville stoppa flytten av de två högstadieenheterna.

Härnäst tas frågan upp i kommunstyrelsen nästa onsdag, och därefter i kommunfullmäktige vid ett extrainsatt sammanträde den 5 juni. I praktiken kommer det alltså att bli ett beslut i fullmäktige bara ett par månader innan själva flytten sker.

Är det en rimlig tidsram?

– I och med att föräldragruppen har överklagat vartenda beslut man kan överklaga har det blivit så här. Hade det inte varit för dessa överklaganden hade eleverna redan vetat vilken klass de ska gå i och vilken mentor, vilket schema och vilka lärare de ska ha. Och lärarna hade vetat sin tjänstgöring. Då hade allt varit färdigt och vi hade kunnat jobba med det vi verkligen vill jobba med, säger Angela Fasth Torstensson.

Ska överklaga

Föräldragruppen har meddelat att de kommer att överklaga kommunfullmäktiges beslut, och förklarat sig beredda att driva ärendet till högsta instans. Det kan alltså bli så att det finns ett pågående domstolsärende om skolflytten samtidigt som Stadsparksskolan öppnar i augusti.

– Ja, om föräldragruppen väljer att dra det till domstol kommer det att bli så, säger Angela Fasth Torstensson.

”Ingen besparing”

Hon menar att den nya skolan bland annat kommer att innebära fler behöriga lärare, ett starkare elevhälsoteam och att fler yngre elever får närmare till skolan.

– Ur ett helhetsperspektiv är det ett beslut som ger skolorna i Partille bättre organisatorisk hållbarhet, både kvalitativt och ekonomiskt. Men det är ingen ekonomisk besparing att öppna en ny skola, det handlar om att vi ska använda våra resurser på ett så bra sätt som möjligt.

Kan ni inte skjuta upp skolstarten tills alla rättsprocesser är klara?

– Vi behöver öppna skolan nu. Vi behöver ha plats för de yngre eleverna och vi behöver ha mer hållbarhet över tid. Att dra ut på det gör inte att det blir bättre, säger Angela Fasth Torstensson.

– Om vi drar ut på det är jag rädd att det skapar ännu större oro och att man bara skjuter upp processen, säger Katarina Bosetti Kristoffersson (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

– En majoritet i nämnden delar visionen för Stadsparksskolan, fortsätter hon.

Kaj Nämvik (L), förste vice ordförande i utbildningsnämnden, håller med.

– Det är bättre att göra flytten nu tycker jag och majoriteten av nämnden, säger han.