Nöjda företagare i Partille och Härryda

Härryda/partille

Företagarna i Partille och Härryda ger sina kommuner bra betyg i Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning.
Högst betyg i regionen får Öckerö följt av Partille på andra och Härryda på tredje plats.

I september varje år presenterar Svenskt näringsliv sin rankning av näringslivsklimatet i landets kommuner. Redan nu presenteras dock den enkätundersökning som ingår i rankningen och som bygger på enkätsvar från före­tagarna som är verksamma i kommunerna.

Tillsammans med Öckerö var Partille den enda kommun i Göteborgsregionen som hamnade över omdömet fyra på en sexgradig skala med 4,01. Härryda var inte långt efter med 3,91.

Stabil uppgång

Historiskt sett har företagarna gett Härryda betydligt bättre betyg än Partille men de senaste åren har företagsklimatet i Partille stadigt förbättrats. I fjol gick Partille om Härryda och fick dessutom bäst omdöme i hela Göteborgsregionen.

Årets resultat innebär en liten tillbakagång för Partille (med 0,02 poäng) och en liten ökning för Härryda (0,08 poäng).

– Vi har förbättrat oss på nio punkter, ligger kvar på tre och har gått ner på tre, men det är marginella skillnader. Där vi har förbättras oss mest är när det gäller information till företagen, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

Härrydas målsättning är att bli Sveriges bästa näringslivskommun och som ett led i det arbetet har man genomfört hundra företagsbesök.

– Den feedback vi får är att företagen är väldigt, väldigt nöjda men många tar upp att kollektivtrafiken måste bli bättre. Det är en fråga som det är vår sak att driva med Västtrafik, säger Fredrik Olsson.

Är ni nöjda med resultatet i enkäten?

– Jag är inte nöjd förrän vi är bäst och företagarna säger att det inte finns något vi kan bli bättre på. Jag tror aldrig att den dagen kommer. Vi måste hela tiden gå framåt, säger Fredrik Olsson.