Låt oss se skogen och alla dess träd!

Partille

Sist ut i vår magnifika mångfaldsbukett är asken. Men i dagarna har även vår manlige forntidsgud vecklat fram sina flikade blad. Strax dessförinnan rullade bokarna i all hast ut de tusenfaldiga löven. En och annan kastanj har redan slutit sina blomsterpyramider för att i hemlighet forma barnens spännande skatter: taggbollarna och dess chokladbruna inombordskulor.

Vår efter vår, år efter år upprepas dessa levnadsviktiga cykler. Så fullständigt självklart är detta att vi allt som oftast tar mångfaldsrikedomen för given. Nätt­opp som om naturen vore en kuliss.

Men så är det inte. Bokarna är våra läroböcker, kastanjerna våra kastanjetter, granarna våra grannar och visst talar tallarna till oss om vi verkligen lyssnar. Varje eftertanke och varje insikt lär oss att träden är våra nära läromästare. Ju fler vi blir, dess mera behöver vi våra jordfasta vänner: ekarna för att de bjuder in lekandet; almarna när vi nu väljer bort palmerna.

Låt oss, alltså, värna och vårda alla levnadsviktiga oaser. I vårt tillväxt­knakande Partille är naturens mångfaldsrikedomar så innerligen viktiga. Och blir allt viktigare. Därför ska våra skogar skyddas, tituleras stadsnära och härmed räddas från motorsågsmassakrerna. Men det finns en hake! Vår kommun har den hävdvunna idén att samtliga naturvårdsåtgärder ska bekostas med skogsavverkningar. Jo, du läser rätt. I sin absoluta ytterlighet skulle härligt lockande och välkomnande vandringsleder, spångar och rastplatser därför landa i kalhyggen. Om vi inte tänker om, för denna kommunekonomiska idé är förstås fullständigt mossigt otidsenlig. Vår tid och vår framtid förutsätter, tvärtom, att vi tätt samman med mossorna och träden formar det goda livet.
Partille Naturskyddsförening
Lars Josefsson