Lärarna demonstrerar mot nedskärningar

Partille

Söndagen den 19 maj demonstrerar vi mot de nedskärningar på förskolan och skolan som sker runt om i landet. Tvärtemot vad politiker från samtliga partier lovade i valrörelsen läggs nämligen stora besparingskrav ute i kommunerna, samtidigt som statens krav på förskolan och skolan fortsätter att öka.

Det här är egentligen inget nytt. Såväl Tankesmedjan Balans som fackliga ombud har under de senaste åren visat att ökade kostnader i förskolan och skolan inte kompenseras fullt ut av ökad budget för verksamheterna. Politiker har lagt så kallade “effektiviseringskrav” på förskolan och skolan samtidigt som de förväntat sig samma eller högre kvalitet ska nås, trots ständigt lite sämre ekonomiska förutsättningar. ”Lärarmarschen” är ett gräsrotsinitiativ med stöd från lärarfacken i Göteborg och kranskommunerna, däribland oss i Härryda och Partille.

Anledningen till att vi gått ihop för att protestera mot nedskärningarna är att vi kan se att dessa blivit allt större i år och att det ser ännu värre ut de kommande åren. Vi som jobbar i förskolan och skolan blir redan sjuka av för hög arbetsbelastning. Vi accepterar inte att obalansen mellan krav och resurser i arbetet ökar ytterligare.

Som representanter för de lokala fackförbunden i Partille och Härryda möter vi allt oftare medlemmar som vittnar om en orimlig arbetsbelastning. Vi har under många år försökt förmå kommunens politiker att satsa på skolan istället för att skära ner. Nu ser vi resultaten av att de styrande politiska majoriteterna valt att inte satsa på lärarna! Lärare av alla slag är nu beredda att manifestera att det får vara nog. Gör svensk skola rättvisa!

Vi kräver därför i hela ­Göteborgsregionen att:
• Inga fler sparkrav läggs på förskola och skola.
• Inga fler effektiviseringskrav läggs på förskola och skola.
• Inga fler onödiga arbetsuppgifter läggs på lärare.
• Onödiga kringuppgifter plockas bort från lärares arbetsuppgifter.
• Lärare får en dräglig arbetsmiljö.
Vi hoppas att alla som vill se satsningar på förskolan och skolan istället för fortsatta besparingar möter upp den 19 maj.

Mattias Axelsson
Arrangör av Lärarmarschen i Göteborg
Alexander Köhn
ordförande Lärarförbundet Partille
Thomas Hunter
ordförande Lärarnas Riksförbund Partille
Bo Henriksson
ordförande Lärarförbundet Härryda
Anna Carlsson
ordförande Lärarnas Riksförbund Härryda