Arkivbild

Hulebäck fortsätter locka elever

Härryda kommun

Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke fortsätter att vara ett populärt alternativ, både bland Härrydaungdomar och elever från hela Göteborgsområdet.
Nästan hälften av Härrydas niondeklassare vill gå på gymnasiet i hemkommunen.

Näst efter Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg är Hulebäcksgymnasiet den skola i regionen som tar in flest elever. Totalt går 1 750 elever på skolan och 612 nya elever kommer enligt preliminärantagningen att börja till hösten.

På några utbildningar finns det ett fåtal platser kvar men gymnasiechefen Camilla Ahlin räknar med att även de platserna kommer att fyllas.

– Det är väldigt positivt att även våra yrkesprogram har ett gott söktryck. Exempelvis inom el har många skolor väldigt svårt att fylla platserna men vi fyller våra platser och har reserver till vårt el- och energiprogram, säger hon.

Samverkan

Förutom att elprogrammet har väl kvalificerade lärare tror hon att det beror på en god samverkan mellan skola och näringsliv.

– Och så jobbar vi mycket med digitalt lärande. Vi har en simulator och jobbar mycket praktiskt med teorianknytning vilket passar många av våra elever, säger Camilla Ahlin.

Informerar eleverna

Till fordonsprogrammet finns i nuläget några platser kvar men de kommer också att fyllas.

– Där har vi gjort en omstart. Branschen skriker efter kompetens men ungdomarna har inte riktigt fått upp ögonen för de här utbildningarna, säger Camilla Ahlin och berättar att Härryda kommun inom projektet Samsyv har gjort en stor insats för att öka grundskole­elevernas kunskaper inför gymnasievalet.

– Vi försöker nå ut med information om vad som händer efter gymnasiet och hur det ser ut på arbetsmarknaden. Det händer väldig mycket inom fordon- och transportområdet i dag och eleverna får en gedigen utbildning. På barn- och fritidsprogrammet får de lära sig mycket om ledarskap och pedagogik, det är också väldigt användbara kunskaper. Vi vill att eleverna redan i grundskolan ska ha en tydlig bild av vad de olika utbildningarna innebär, säger Camilla Ahlin.

Poppis med ekonomi

När det gäller skolans ekonomiprogram är trenden mycket positiv.

– Vi har 96 platser och funderar på att utöka till 124 för att det är ett så stort söktryck, säger Camilla Ahlin.

Platserna till Samhäll, Natur och Teknik är fulla och även när det gäller de estetiska programmen är trenden positiv. Hulebäck har fem olika estetiska inriktningar; dans, bild och form, estetik och media, musik samt teater, och det finns bara ett fåtal lediga platser kvar.

– Där har vi varit lite oroliga, många skolor har ju tvingats lägga ner sina estetiska program så vi är väldigt glada att vi nästan har fyllt alla platserna, säger Camilla Ahlin.

Attraktiv skola

45 procent av Härryda­ungdomarna väljer att gå på Hulebäck, 30 procent väljer en kommunal skola i en annan kommun och 24 procent väljer fristående alternativ. Hulebäck lockar elever från hela Göteborgsområdet, men framför allt från Göteborg, Mölndal och Partille.

– Trenden är ju att många elever vill gå inne i stan. Att så många elever väljer att åka till en liten kranskommun är ett väldigt gott betyg för gymnasiet i Härryda,
säger Camilla Ahlin.