Fråga till Partillebos styrelse

Partille

Partillebo är till 100 procent ägt av Partille kommun. Därmed är dess ekonomi sammankopplad med kommunens ekonomi. Jag har ibland följt Partillebos agerande inom energisektorn. Först var det försäljning till Göteborgs energi, sen var det återköp av Göteborgs energi (årskifte 17/18) för att bli ensamägare.

Därefter kom inköp av Jonsereds kraft för 28 miljoner och nu ett samarbete med Lerum/Alingsås. Jag är inte säker på att jag förstått alla turerna rätt men undrar på vilket sätt detta ger ekonomiska fördelar eller andra fördelar för Partilles kommuninvånare?
Köksbordsekonomen