• Foto: Per Anger
  FN-CHEF. Ulrika Modéer från Mölnlycke är assisterande generalsekreterare för FN och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Nyligen gästade hon sin gamla hemort för att föreläsa för Hulebäckselever.
 • Foto: Per Anger
  FN-CHEF. Ulrika Modéer från Mölnlycke är assisterande generalsekreterare för FN och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. I torsdags gästade hon sin gamla hemort för att föreläsa för Hulebäckselever.
 • Foto: Per Anger
  FN-CHEF. Ulrika Modéer från Mölnlycke är assisterande generalsekreterare för FN och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. I torsdags gästade hon sin gamla hemort för att föreläsa för Hulebäckselever.
 • Foto: Per Anger
  FN-CHEF. Ulrika Modéer från Mölnlycke är assisterande generalsekreterare för FN och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. I torsdags gästade hon sin gamla hemort för att föreläsa för Hulebäckselever.

FN-toppen från Mölnlycke

Mölnlycke

Som assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete är Ulrika Modéer är av FN:s absolut högsta tjänstemän. Nyligen hälsade hon på i uppväxtorten Mölnlycke för att föreläsa för gymnasieelever.

Sedan ett drygt år tillbaka är Ulrika Modéer från Mölnlycke assisterande generalsekreterare för FN och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Hon är därmed den högst rankade svensken inom hela FN-systemet.

UNDP är FN:s största utvecklingsprogram och jobbar bland annat med demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och klimatfrågor. Och mycket i Ulrika Modéers föreläsning för elever från Hulebäcksgymnasiet kretsade också kring hennes uppdrag. Men hon berättade också om sin skolgång, och hur den format henne.

Många ville hälsa

Efter föreläsningen var det många gamla vänner och bekanta som ville hälsa på henne, men vi lyckades få en pratstund med FN-toppen.

Du är chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Kan du kortfattat berätta vad det är du gör?

– Jag är ansvarig för FN:s utvecklingsprograms relationer med medlemsstaterna, men också med en bredd av aktörer. Bland annat FN:s olika fonder och program, utvecklingsbanker, den privata sektorn, civilsamhället och akademin. Det handlar om hur man skapar partnerskap för genomförande av de globala målen för hållbar utveckling.

Du är även assisterande generalsekreterare för FN. Vad innebär det?

– Det betyder att jag är chef som är utsedd av generalsekreteraren, jag tillhör en grupp av chefer som har ett viktigt uppdrag att se till att FN:s utvecklingssystem är samordnat, effektivt och får saker gjorda.

Hur är det att komma tillbaka till Mölnlycke och träffa gymnasieeleverna?

– Det är jättekul! Det är så otroligt viktigt att fler får kunskap om FN:s arbete, eftersom de värderingar som arbetet bygger på utmanas i så hög utsträckning och eftersom vi behöver internationellt samarbete för att lösa det här.

Du är uppvuxen i Mölnlycke och gick på Furuhällsskolan och Djupedalsskolan. Hur har det påverkat din väg till där du är nu?

– I väldigt hög utsträckning. Mitt intresse och engagemang för internationell politik och utvecklingsfrågor kom väldigt mycket från min skoltid här, eftersom Härryda kommun har satsat mycket på de här frågorna.

– För mig var det lärare som väckte mitt intresse när man i samband med FN-dagen varje år organiserade utbildningsinsatser men också gav möjlighet för oss elever att jobba med Operation dagsverke och samla in pengar till Shipibofolket i Amazonas i Peru och engagera oss i Amazonasföreningen i Härryda.

Vad är det som driver dig och vad är det du vill åstadkomma?

– Jag är så övertygad om att vi behöver mer internationellt samarbete. I de här tiderna med ökande nationalism, populism och protektionism ser jag att vi behöver försvara de institutioner som ger oss möjlighet att samarbeta. Både att komma överens om vad vi tycker är rätt och riktigt, det så kallade normativa arbetet i FN. Men också att kunna använda den här kraften i internationellt samarbete för att kunna utbyta idéer och hitta lösningar på problem som vi har att hantera.

– Väldigt många av de problem som vi har att hantera är både lokala men också i högsta grad globala. Klimatfrågan är kanske det yttersta exemplet på det. Utsläppskällan är lokal men vi behöver internationellt samarbete för att för att kunna lösa problem som är gränsöverskridande.