Fixa skolsegregationen

Partille

Vi är fyra gymnasieelever från Ingrid Segerstedts Gymnasium som har intervjuat olika aktörer inom skolväsendet, på tre relativt homogena grundskolor runt om i Göteborgsområdet. Syftet med intervjuerna var att samla mer information om hur olika skolor arbetar för att öka mångfalden och därmed minska skolsegregationen. Två av skolorna hade en positiv inställning till att öka mångfalden och är villiga att driva fram en förändring. Enligt lärarna och rektorerna på de tre grundskolorna ligger ansvaret antingen på en politiskt nivå eller hos skolförvaltningen. Lösningen måste alltså ske på en högre nivå. Därför vill vi uppmana er politiker till att ta tag i beslutet om hur segregationen ska lösas i era skolor. Rektorer och lärare gör så gott de kan i deras makt för att se en förändring. Därför måste nu politikerna börja ta sin roll i processen.

En gemensam åsikt om skolsegregationen hos våra aktörer är att spridningen bland eleverna inte är bra nog. Detta i sin tur leder till ett stort problem som är att undervisningen inte blir jämlik mellan olika skolor i närliggande områden. Det vill säga att de elever som bor i upptagningsområdet har i stort sett liknande socioekonomiska bakgrunder samt etniska bakgrunder som bidrar till skolsegregation och homogena skolor. Detta problemet i sig ligger i bostadssegregationen vilket är svårt att påverka. Men vi tror ändå att politikerna kan finna lösningar på skolsegregationen. En av skolorna vi intervjuade uppgav att det är på grund av brist på lokaler som gör att skolan inte kan ta in fler elever som står på väntelistan. En av de andra skolorna uppgav att det var på grund av att de inte hade resurserna för pedagogiken som gjort att de inte kunnat ta in elever med annat modersmål än svenska. Därför anser vi att politikerna bör arbeta för att få jämnare undervisning i alla skolor, på så sätt kommer skolsegregationen att lösa sig självt. Skolorna behöver resurser för att alla ska få samma förutsättningar, oavsett kommunal- som friskola. Trots att allt grundar sig i bostadssegregationen måste vi finna en snabbare lösning då alla ska kunna ha samma chans att lyckas i skolan.

Avslutningsvis vill vi, igen, upplysa att skolsegregationen ligger i politikernas händer. Vi kräver stöd och hjälp från politisk nivå. Annars kommer vi aldrig kunna lösa detta samhällsproblemet. Skolsegregationen måste förändras.

Elever från Ingrid Segerstedts Gymnasium