Bild: Dennis Bohman
SKA BLI FÄRRE. Härryda kommun har sex fältsekreterare som jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar i kommunen. I ett nytt budgetförslag dras fyra av tjänsterna in.

Fältsekreterarna drabbas när kommunen måste spara

Härryda kommun

För drygt ett år sedan bildades fältgruppen för att jobba förebyggande och uppsökande med ungdomar över hela kommunen. Nu måste kommunen spara och vill minska antalet fältsekreterare från sex till två.

– Vi är oroliga för hur nedskärningen kommer att påverka ungdomarna och ungdomssituationen i kommunen, säger Emma Ivarsson som är en av fältsekreterarna.

Minskade skatteintäkter gör att Härryda kommun får minskade intäkter på 50-70 miljoner kronor i budgeten för 2020. Det betyder att kommunen måste skära ner på verksamheten för att minska sina utgifter.

Måste skära ner

Förvaltningen har nu tagit fram ett budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta del av när den har sammanträde på onsdag. I förslaget ingår neddragningar inom en rad områden, inte minst inom socialtjänsten som inte klarade att hålla budgeten för 2019.

– Vi har jämfört med andra kommuner och vi har höga kostnader för delar av socialtjänsten. Vi vill väldigt gärna göra allt väldigt mycket men vi har inte pengar till det, säger kommundirektören Peter Lönn.

Han var själv med och fattade beslut om att skapa fältgruppen för att strukturera upp det förebyggande arbetet med ungdomar i kommunen. Varje högstadieskola hade tidigare en ungdomsarbetare som ingick i elevhälsan. I februari 2018 gjordes en omorganisation och ungdomsarbetartjänsterna flyttades från skolorna till socialtjänsten som skulle ansvara för det förebyggande och uppsökande arbetet för att förhindra att barn och unga far illa.

Var efterfrågade

– Det gjordes en översyn som visade att det fanns en stor efterfrågan på fältarbetare i kommunen. Skulle vi bara bli två kommer vi inte kunna ha kontakt och stötta så många ungdomar som vi gör i dag. Det skulle även bli väldigt sårbart i och med att man alltid måste vara två som är ute och fältar på kvällstid, säger Emma Ivarsson.

Genom att vara närvarande och tillgängliga där ungdomarna finns har fältsekreterarna möjlighet att bygga upp ett förtroende hos ungdomar som annars kan ha svårt att känna tilltro till vuxna.

– Vi stöttar ungdomar för att de ska må bra, samtalar om hur det är att vara tonåring, hjälper dem i kontakter med myndigheter, stöttar för att de ska få en bra skolgång och hjälper till att lösa konflikter. Vi undrar vilka andra vuxna som kommer ha tid och möjlighet till detta om två tredjedelar av fältgruppen försvinner, säger Emelie Jerndal, fältsekreterare.

Fler som drabbas

Inom Socialtjänsten är det inte bara fältsekreterarna som ska bli färre enligt det förslag som kommunens förvaltning nu lägger fram. På kommunens tre familjecentraler ska bemanningen minska från totalt 2,6 socionomer till 1. Kraftkällan, som har stödgrupper för barn och anhöriga som drabbas av missbruk, psykisk ohälsa och konfliktfyllda skilsmässor, dras ner från 2,5 tjänster till 1.

– Jag tror de tänker att verksamheten ändå kommer att finnas kvar, men det blir så rumphugget. För att kunna starta grupper måste vi också lägga mycket tid på att informera om att de finns. Vi kommer inte ha tid att fånga upp och stödja familjerna runt barnen som går i grupp. Vi är oroliga för att det bara är de med tydliga symptom som kommer att få hjälp om man drar ner på det förebyggande arbetet. I slutändan finns risk att verksamheten självdör, säger Lisa Nyström som är en av tre anställda på Kraftkällan.

Även inom LSS-verksamheten finns det planer på nedskärningar av personal på boenden och inom daglig verksamhet.

Nu är det upp till politikerna att ta ställning till det budgetförslag som förvaltningen lägger fram. I nästa vecka ska förslaget upp till debatt i KS. 17 juni ska kommunfullmäktige fatta sitt beslut om budgetplanen.

En slutgiltig mer detaljerad budget ska klubbas igenom först i november.