• Bild: Per Anger
  Första maj-tåget gick från Kyrktorget i centrala Partille via Oluff Nilssons väg till Stadsparken.
 • Bild: Per Anger
  Ann-Sofie Hermansson (S)
 • Bild: Per Anger
  Daniel Kristoffersson
 • Bild: Per Anger
  Eva Carlsson (S)

Eva Carlsson (S): ”Tack Greta”

Partille

På onsdagen firades traditionsenligt första maj i Partille med orkester, demonstrationståg och tal.

När klockan slog 10.30 tågade de dryga 60 personerna med flaggor och plakat upp från Kyrktorget mot Oluff Nilssons väg, allt under ackompanjemang av Jonsereds musikkår som i vanlig ordning stod för det musikaliska inslaget i Partilles första maj-firande.

Målet för tåget var Stadsparken i Partille där sånger, fika och tal väntade.

Ann-Sofie Hermansson

Huvudtalare i år var Ann-Sofie Hermansson (S), före detta ordförande för kommunstyrelsen i Göteborg. I sitt tal fokuserade hon på Europa och det stundande EU-valet, som hon menade är det kanske viktigaste valet av alla.

– Vad som händer i Europa som helhet har avgörande betydelse för vad som händer i Sverige, I Västra Götalandsregionen och i Göteborg.

Enligt Hermansson är Sverige beroende av EU för att säkra såväl fred, miljö och ekonomi.

– Sverige, och Göteborg i synnerhet, lutar sig väldigt tungt mot en omfattande export. Utan en effektiv handel inom Europa, som är vår klart största exportmarknad, skulle vårt välstånd snabbt sjunka.

Hot mot demokratin

Ann-Sofie Hermansson lyfta också frågan om demokrati, som hon menade behöver bli starkare i Europa.

– Ett allvarligt hot är självfallet de antidemokratiska glidningar som skett i Ungern, Polen och till viss del även Rumänien. Där har man succesivt gjort avsteg från rättsstatens principer, mediefrihet och andra grundläggande rättigheter. Detta är i alla avseenden fullständigt oacceptabelt.

Hon målade upp extremism i olika former som ett annat svårt hot.

– Det har på sistone vuxit fram allt svårare problembilder kring såväl höger­extremism som vänsterextremism och religiös extremism. Här finns rejäla hemläxor att göra, och det gäller även för Sverige och svensk socialdemokrati. De problem som nu uppstått kring europeiska och svenska IS-terrorister i Syrien är ett av flera symptom på att arbetet mot extremism under lång tid haft en allt för låg prioritet.

Partillefokus

Eva Carlsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Partille, hade ett mer lokalt fokus i sitt tal.

– I Partille har vi idag ett moderatlett styre som anser det viktigare att ha den lägsta skatten i västra Sverige istället för att satsa mer resurser till barn och äldre. Vi social­demokrater ser flera utmaningar i Partille, både inom omsorgen och på skolor och förskolor.

– De strama budgetarna för nämnderna medför att det är för få som arbetar i både skola, förskola och i vår äldreomsorg. Till detta kommer att det är brist på utbildad personal i hela Göteborgsregionen samt att sjukskrivningstalen är för höga.

Vill erbjuda heltid åt alla

Eva Carlsson hyllade kommunens personal, som hon menar arbetar med stort engagemang för ge kommuninvånarna god serivce. Men personalen är ofta pressad av tajta sceman och ett stressat arbete, enligt Carlsson.

– Vi vill att Partille ska vara en förebild som arbetsgivare, bland annat genom att se till att alla som vill ska få arbeta heltid. Det duger inte att som man fortfarande gör annonsera ut 50-procentiga tjänster. Vem kan försörja sig på det?

Tackade Greta Thunberg

Eva Carlsson lyfte även bland annat klimatfrågan i sitt tal.

– Tack Greta! Som har lyckats sätta klimatfrågan på agendan och skapat engagemang och uppmärksamhet som ingen annan. 4,2 jordklot är vad vi skulle behöva om alla i världen levde som svenskar. Just nu lever vi i hela världen som om vi hade 1,6 jordklot.

Hon riktade kritik mot Partille kommuns klimatarbete.

– I den senaste mätningen om Hållbar kommun placerade sig Partille på plats 218 av Sverige 290 kommuner, det duger inte. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och se till att arbeta för att Partille ska vara en hållbar kommun på riktigt.

Talade gjorde även Daniel Kristoffersson, LO-facken och socialdemokratisk lokalpolitiker i Partille.