• Foto: SAMIR SOUDAH
    DANIEL NAURIN är är verksam vid Göteborgs universitet.
  • Källa: ASH CROW
    PARLAMENTET. Var femte år röstas de 751 ledamöterna fram. Bilden är tagen i Bryssel. Parlamentet återfinns även i Strasbourg.

EU – hur funkar det?

Europa

Vad är det egentligen vi röstar om i EU-valet? Vilka frågor är det som EU hanterar? Vi har tagit hjälp professorn i statsvetenskap Daniel Naurin för att få svar.

 

Söndagen de 26 maj är det val till Europaparlamentet. Om vi stoppar redan där, vad är Europaparlamentet?

– Europaparlamentet är en av tre institutioner som är med och stiftar EU-lagar och bestämmer över EUs budget, säger Daniel Naurin.

– De andra två är Ministerrådet och EU-kommissionen. Europaparlamentet är speciellt eftersom det är den enda församlingen som väljs direkt av Europeiska medborgare.

– Det betyder att Europaparlamentet är viktigt ur demokratisk synvinkel. Ett problem är dock att valdeltagandet ofta är lågt. Europaparlamentet består idag av 751 ledamöter ifrån EU:s alla länder.

Hur många representanter har Sverige i parlamentet?

– Sverige har i dag 20 ledamöter. Små länder har fler ledamöter per capita än stora länder. Om Brexit blir av till slut kommer Sverige att få ytterligare en plats och alltså ha 21 ledamöter.

Parlamentet är indelat i olika partigrupper. Vilka grupper är det?

– Idag finns det åtta partigrupper i parlamentet. Störst är den konservativa/kristdemokratiska gruppen EPP, där de svenska moderaterna och kristdemokraterna ingår. Näst störst är den socialdemokratiska gruppen. Det finns även partigrupper för vänsterpartier, för liberaler, för gröna partier och för EU-skeptiska och invandrarkritiska partier.

– Vilka partigrupper som kommer att finnas efter valet i maj kommer att bestämmas efter förhandlingar mellan partierna under sommaren och början av hösten. Partigrupperna är viktiga eftersom de fördelar betydelsefulla positioner mellan partierna inom Europaparlamentet, till exempel vilka som skall bli ordförande för viktiga utskott.

I EU avgörs många frågor som påverkar oss i Sverige. Kan du nämna några områden, där EU:s inflytande är särskilt stark?

– EU är framförallt ett ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete så alla regler som berör hur varor, tjänster och arbetskraft rör sig över gränser påverkas av EU. Dessutom är stora delar av miljöpolitiken och det mesta som rör jordbruk och fiske reglerat av EU. Ett område som är särskilt viktigt för kommunerna är upphandlingsreglerna som styr hur och vilka varor och tjänster som kommunerna kan köpa in.

Vad är Ministerrådet?

– Ministerrådet bestämmer tillsammans med Europaparlamentet vilka EU-lagar som skall finnas. Det består av en regeringsrepresentant var för EU:s 28 medlemsstater. När man fattar beslut om miljöfrågor så är det miljöministrarna som är på plats i Bryssel, när det handlar om rättsliga frågor är det justitieministrarna, osv. Medlemsstater med större befolkning väger tyngre när Ministerrådet röstar om lagstiftning.

Vad är EU-kommissionen?

– EU-kommissionen är en oberoende myndighet. Varje medlemsstat har en kommissionärspost var. Kommissionen har två huvuduppgifter: 1) Att lägga förslag till lagstiftning, som sedan skall godkännas av Ministerrådet och Europaparlamentet. 2) Att övervaka att medlemsstaterna följer EUs lagar. Om de inte gör det kan Kommissionen dra staten inför EU-domstolen.