• Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
    VILL FIRA. Equmeniakyrkan i Rävlanda har satt upp solceller på taket. För att fira bjuder församlingen in till en egen klimatfestival.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Equmeniakyrkan bjuder in till klimatfestival

Rävlanda

Equmenia­kyrkan i Rävlanda har just satt upp solceller på taket och firar med att arrangera en egen klimatfestival.
– Vi är många i församlingen som brinner för de här frågorna, säger Sara Nilsson.

Equmeniakyrkan i Rävlanda är en liten församling men dess medlemmar är desto mer aktiva och engagerade i olika samhällsfrågor, exempelvis när det gäller miljö, HBTQ-frågor och alla män- niskors lika värde.

– Vi vill vara en relevant kyrka, då vore det ju jättekonstigt om vi skulle blunda för klimatfrågan. För mig som kristen är det självklart att vi måste ta hand om vår planet. Det är ju också en rättvisefråga; det handlar om våra barns framtid men de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är människor i andra länder, säger Amanda Östman.

Brinner för miljöfrågor

Sara Nilsson berättar att församlingen tidigare haft en studiecirkel på temat håll­barhet och för några år sedan installerades luftvärmepumpar på kyrkan. Nu har medlemmarna tagit nästa steg i att minska sin klimatpåverkan genom att installera solceller på kyrkbyggnadens tak.

– Vi fick ett bidrag från Equmeniakyrkan centralt och vi har sökt statligt bidrag men det har vi inte fått besked om vi får ännu. Församlingen har ju inte mycket pengar så vi tänkte att vi skulle ha en insamling och då kom vi på att vi skulle ha en klimatfestival, säger Mats Friberg.

Festivalen går av stapeln på söndag och kommer att äga rum i och utanför kyrkan som ligger mitt i byn, mittemot det gamla stationshuset.

Visar solceller

Flera utställare kommer att vara på plats och informera om exempelvis solceller, solfångare och elhybridbilar. Det kommer också utställare som säljer ekologisk mat och flergångsartiklar och Härryda kommuns energirådgivare Hans-Erik Linnros med­verkar.

Det kommer också bjudas på flera kortare föredrag. Mats Friberg, pensionerad docent i Freds- och konfliktkunskap och mångårig klimataktivist, kommer exempelvis prata om klimatomställningens fem ben – fem minnesregler att ta fasta på när det gäller att minska sin egen klimatpåverkan: Biffen, bostaden, bilen, butiken och banken.

Går i Gretas fotspår

Klimataktivisten Henrik Garbergs från Bollebygd ska tala på temat ”I Greta Thunbergs fotspår”. Han är aktiv i nätverket Omställning Bollebygd som är kopplat till en nationell och global omställningsrörelse. Marianne Påsse ska prata om vad det innebär att bo i en ekoby (Rydebacke i Ubbhult), Daniel Svensson om miljöhistoria och Sinikka Thörn ska berätta om projektet Rävlanda trädgård.

Det blir också musikunderhållning med gruppen Hillo.

– Vi hoppas locka hit så många som möjligt. Vi vill vara en drivande kraft i samhället, säger Sara.

Gräsrötter går före

Mats Friberg säger att politiker och världsledare håller på och prokrastinerar (prokrastinering=uppskjutarbeteende) och inte vågar fatta de radikala beslut som krävs för att vända den negativa utvecklingen. I stället tror han att det är gräsrötterna som kommer att gå före i kampen för att rädda klimatet.

Han har själv ingen bakgrund inom kyrkan, men lockades till Equmeniakyrkan på hemorten då de för några år sedan hade en sammankomst för att prata om fredsfrågor.

– Det är ju mina frågor. Jag kände mig hemma här och blev kvar. Jag hoppas att fler hittar vägen hit. Det finns många fördomar mot kyrkan som genom historien har stängt ute och skuldbelagt människor, den här festivalen är ett sätt att öppna dörren till kyrkan, säger Mats Friberg.