Jessica Börjesson i föräldragruppen. Arkivfoto: Per Anger

”En stor seger för oss”

Partille

Med demonstrationer, kampanjer och rättsprocesser har de stridit mot Partille kommuns planerade skolflytt. Nu får föräldragruppen rätt i domstol.
– Tårarna har runnit, säger Jessica Börjesson i gruppen.
Men redan imorgon tas ärendet upp på nytt i utbildningsnämnden.

De engagerade i föräldragruppen har sedan i höstas kämpat för att få Partille kommun att stoppa planerna på att flytta högstadierna från Furulunds och Björndammens skolor. På torsdagsmorgonen kom så beskedet att Förvaltningsrätten upphäver Partille kommunfullmäktiges beslut. Detta då ärendet haft en för otydlig rubricering.

– Jag var hundra procent säker på att vi skulle vinna och det gjorde vi också. Jag är skitglad och tårarna har runnit. Det här är en stor seger för oss, säger Jessica Börjesson.

Robert Moldén i gruppen är till yrket jurist. Han menar att det funnits och finns stora brister i hur kommunen har hanterat hela ärendet, och vill se en extern genomlysning av kommunens agerande.

– Nu har det tillkommit ännu fler fel. Vi föräldrar kräver att kommunstyrelsen beställer en oberoende advokatgranskning av hanteringen innan beslutet tas upp på nytt. Vi ser detta som den största rättsskandalen som någonsin drabbat Partille kommun, säger han.

I sitt överklagande hade föräldragruppen tagit upp ett tiotal olika grunder som de menade innebar att kommunfullmäktiges beslut var olagligt. Förvaltningsrätten tar dock endast upp frågan om rubricering. Detta innebär dock inte, enligt Robert Moldén, att domstolen i övrigt ger kommunens hantering godkänt.

– De har inte prövat lagligheten fullt ut, utan bara gällande rubriceringen, säger han.

Tar om ärendet

På torsdagseftermiddagen gick kommunen ut på sin hemsida med en text om domen, i vilken utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth Torstensson (M) meddelar att kommunens avsikt är att sätta en ny och tydligare rubricering på ärendet för att på nytt ta beslutet i utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunens ambition är enligt Fasth att eleverna ska få ett besked innan sommarlovet.

Kommer att överklaga

Föräldragruppen meddelar redan nu att man kommer att överklaga ett sådant beslut.

– Jag ska fortsätta driva detta, om jag så ska upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Mitt enda fokus just nu är att kommunen inte ska få vinna detta, det de gör är inte för barnens bästa, säger Jessica Börjesson.

– Hur mycket pengar har inte det här kostat och hur många barn har inte farit illa? Det är ett helt läsår som har varit ett helvete för barnen, fortsätter hon.

För det fall kommunen går vidare och fattar ett nytt beslut om att flytta skolorna före sommaren, anser Robert Moldén att Partille inte lever upp till lagkraven om att beakta barnens bästa, och säger att föräldragruppen överväger att kontakta Barnombudsmannen.

– Frågan är om Partille är Sveriges mest barnfientliga kommun. Jag tycker det om de fattar ett sådant beslut med så kort varsel, säger han avslutningsvis.

I morgon tisdag tar utbildingsnämnden upp ärendet på nytt vid ett extrainsatt sammanträde, nu med ny rubrik: ”Övergång till strukturen F-6 på Björndammens skola och Furulunds skola samt flytt av årskurserna 7-9 från dessa skolor till Stadsparksskolan”.

Föräldragruppen planerar att anordna en demonstration vid kommunhuset inför utbildningsnämndens möte.