Döms för narkotikabrott

PARTILLE KOMMUN

En ung man skriven på en adress i Partille kommun har dömts till ungdomsvård med särskild föreskrift för fyra fall av narkotikabrott, varav två klassas som ringa.
Vid ett av tillfällena, i september 2018, ertappades mannen med att inneha 93,2 gram cannabis och 96 tabletter innehållande tramadol.
Vid ett tillfälle i juni 2018 hade mannen på sig 41 tabletter tramadol och 21 gram cannabis. Cannabisen ska han då ha överlåtit.
De två ringa brotten begicks i oktober, vid tillfället ska mannen innehaft en tablett tramadol och även ha använt cannabis.
Samtliga brott begicks i centrala Göteborg.