Det behövs mer pengar till vården

Partille

Vänsterpartiets förslag till budget för 2020 är främst en satsning på sjukvården. Vi är beredda att höja skatten med 30 öre för att satsa ytterligare 1,2 miljarder om året på vården.

Tusentals människor köar idag för att få vård och behandling. Bristerna i vården är ofta personalbrist som leder till vårdplatsbrist så patienter får ligga i korridorer och uppehållsrum. Patientsäkerheten och arbetsmiljön försämras.  För att vända utvecklingen måste arbetsvillkoren för sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal förbättras så vi kan behålla erfaren personal och rekrytera dem vi behöver. Vår uppfattning är att vården är underfinansierad. Det moderatledda styrets lösning har varit att ge sjukhusen i uppdrag att skära ner på vården, ibland med detaljstyrning. Med Vänsterpartiets budget får sjukhusen istället mer resurser, men också en frihet att göra det som fungerar för att tillgodose befolkningens behov av vård och personalens rätt till bra arbetsmiljö. Det är det som är det viktiga, ingenting annat.

Vårt budgetförslag ger Sjukhusen i Väster ( Kungälvs sjukhus, Angereds Närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Alingsås Lasarett ) en möjlighet att klara uppdraget. Sjukhuset slipper osthyvelsnedskärningar när vi, i motsats till det moderatledda styret, ger en budgetram som räcker till löneökningar och ger mer pengar för att befolkningen ökar.

Samtidigt måste vi satsa på vårdcentralerna. Det skall vara lätt att nå vårdcentralen och få träffa den vårdpersonal man behöver. Hemsjukvård tillsammans med kommunerna ska ge bra vård och trygghet. Den psykiska ohälsan ökar och stödet till de som drabbas måste bli bättre. Vi vill särskilt prioritera barn och ungas psykiska hälsa inom primärvårdsmottagningar och ungdomsmottagningar.

Klimatomställningen är en överlevnadsfråga. Vi vill att regionen gör en koldioxidbudget för att vi ska hjälpas åt att uppnå Parisavtalets klimatmål. Miljönämnden får i vårt budgetförslag resurser för att förstärka det viktiga arbetet för ett klimatmässigt hållbart Västra Götaland. Vi föreslår även frysta biljettpriser i kollektivtrafiken så att alla ska ha råd att resa. Det är också en klimatfråga och att fler reser kollektivt är ett steg vi behöver ta för att bli en fossiloberoende region 2030. Vi avsätter även pengar till att stärka kollektivtrafiken på landsbygden.

Vänsterpartiet har ett budgetförslag som har minskade klyftor som ledord. Främst satsar vi på att finansiera utveckling av vården och vi tar ansvaret för klimatomställningen på allvar.

Eva Olofsson (V)
Oppositionsråd

Jan Alexandersson (V)
Stenungsund
Ledamot i regionfullmäktige

Anette Holgersson (V)
Lerum
Ledamot i regionfullmäktige