Behåll våra skolor!

Partille

Efter beskedet att Furulund och Björndammens skola ska läggas ner och flytta till Partilles nya skola har det kommit över 100 protester. Och ni politiker sitter och säger att ni gör detta för elevernas bästa?

Ska eleverna behöva gå en lång och otrygg sträcka för att komma till skolan? Ska eleverna behöva byta sina idag trygga klasser?
På vägen till den nya skolan är det många övergångsställen där det är väldigt mycket trafik, och det finns stor risk att man blir påkörd.
Skolan ligger i en otrygg miljö och man kommer inte att känna sig trygg där.

Vi har varit på besök på skolan och det är väldigt svårt att hitta alla klassrum. Och eleverna kommer inte få någon matro, då matsalen ligger i mitten av skolan, helt öppet.
Och hur kan vi elever få rösta på vilka vi vill ha med oss i vår nya klass, och i slutet av maj få veta vilka lärare vi ska ha, när ärendet fortfarande ligger hos förvaltningsrätten utan beslut?
Eleverna har redan en trygg miljö och helt underbara skolor. Ni borde lyssna mer på vad eleverna tycker, och inte bara tänka på er själva och försöka förhala dåliga utredningar och dåliga beslut.

Nuvarande trygg elev på Furulundsskolan