Barnet får inte heta Lucifer

Partille kommun

Lucifer är inte ett lämpligt namn på ett barn. Det slår Skatteverket fast i ett beslut där man ger ett Partillepar nobben.

Ett par från Partille kommun ville ge sitt barn namnet Lucifer, men Skatteverket säger nej. Enligt myndigheten är namnet Lucifer olämpligt som förnamn. Detta då det kan väcka anstöt ur allmänhetens synvinkel då namnet är ”starkt förknippat med djävulen och satan”, som Skatteverket uttrycker det i sitt beslut.

Även två personer i Stockholmstrakten får nobben från Skatteverket för samma namn. Men där handlar det om två vuxna personer som ville lägga till Lucifer som ett av sina förnamn.

Lucifer är latin och betyder ljusbringare eller ljusbärare. I Sverige finns det enligt Statistiska centralbyrån 119 män och 2 kvinnor som har Lucifer som förnamn.