Svar till Flytten till Furulundsskolan, 11/4

Partille

Tråkigt att du uppfattat att vi vägrat föra dialog med protesterande föräldrarepresentanter, då vi vid olika tillfällen träffat representanter från föräldragruppen.
Vi har även svarat på många mail och telefonsamtal. Ingen som har kontaktat oss har blivit utan möjlighet till dialog inför beslutet om organisationsförändring på Björndammen och Furulunds skolor.

Vad det gäller att vara lekman, så används ordet ofta inom juridiken och syftar då på icke-juridikutbildade personer. Detta är anledningen till uttalandet, ”Vi är inte jurister utan lekmän” som finns med i en artikel om skolan, då Partille kommun har jurister anställda som utifrån sin profession tolkar de juridiska frågor som uppkommer i kommunen.
Marith Hesse (M)
Angela Fasth Torstensson (M)