Stad i skogen utan spår

Härryda

Härryda kommun planerar att bygga en stad för 25 000 invånare, Landvetter Södra. Men den kommer att ligga mitt ute i skogen utan vettig kollektivtrafik. Det skulle blivit en station där efter höghastighetsbanan till Borås, men det har slopats. Planerna på samhället fortsätter i alla fall – utan tågförbindelse. Fler resor med buss och bil ger trafikstockning. 1 400 bussförbindelser passerar redan Delsjömotet per dag. Kaoset blir ytterligare förstärkt av bygget av Västlänken ett decennium framåt.

Istället borde den gamla Boråsbanan snabbas upp och befolkningsökningen på 25 000 fördelas på stationerna efter den. Det skulle ge snabbare resor än med buss, ge lägre kostnader för exploatering, och det vore mer rättvist mot de östra delarna i Härryda kommun.
Landvetter Södra kan bli en pendang till lika stora Torslanda, som byggdes ut utan krav på att tomtexploatering skulle betala spår ut dit. Ändå blev hyrorna där högre, än vad som samtidigt byggdes i Norra Älvstranden, trots jungfrulig mark och bättre geologi. Resultatet ser vi som ständiga trafikproblem på Torslandavägen.

Genom att bygga till efter stationerna kan man göra det i etapper och troligtvis mycket billigare än att göra det i ett storprojekt. Stora byggare har oligopolpriser. På fem år har byggpriserna ökat 48 procent. Vi kommer att se ett kraftigt minskat byggande, därför att det inte finns tillräckligt många som har råd att betala de hyror som blir, trots fortsatt bostadsbrist. Det måste till mer konkurrens.

Genom att bygga i mindre etapper kan små byggmästare vara med och konkurrera, om de blir tilldelade mark och inte blir stoppade av kommunen, som nu ofta sker. En småbyggmästare som byggde för halva priset mot de stora i Torslanda gav senare upp av den anledningen. Då hade ändå grannhuset med samma utförande byggts med importerad arbetskraft.

I dag kostar en lägenhet normalt 40 000 kronor per kvadratmeter byggyta. Då ingår dock oftast kostnad för garage på 5 000 kronor. Svenska hustillverkare kan leverera småhus och lägenheter för 25 000 kronor. Genom att bygga med kinesiska husmoduler kan man komma ner till 20 000 kronor per kvadratmetern, varav hälften för själva huset och resten för markexploatering. Hyran blir då 1 000 kronor kvadratmetern. En nivå som de flesta kan betala. Nu kostar en tvåa 10 000 kronor i månaden.

Tänk om politiker i Härryda! Planera något som gynnar hela kommunen, ger lägre boendekostnader och inte innebär lika stora ekonomiska risker i en vikande byggkonjunktur!

Hans Sternlycke