Skolbeslut överklagas

Partille

Kommunfullmäktiges beslut att flytta högstadieenheterna från Björndammens skola och Furulunds skola till den nya skolan i centrum har överklagats.

I dagsläget är det över 100 personer som har överklagat beslutet som fattades i kommunfullmäktige den 26 mars.

De klagande menar bland annat att rubriceringen i kallelsen inför möte i fullmäktige var för otydlig och att beslutet därmed inte tillkommit i enlighet med kommunallagens regler.

Klagandena hänvisar till ett avgörande i Regeringsrätten från 1990, och begär att förvaltningsrätten upphäver beslutet. De vill även att domstolen ska besluta att fullmäktiges beslut inte får verkställas fram till dess att frågan har avgjorts slutligt i domstolen.