Se hit alla gode män i kommunen!

Härryda

För några veckor sedan skrev jag en insändare som handlade om min son som bor på ett gruppboende i kommunen. Tyvärr orkade/vågade ingen ansvarig svara. Återigen vill jag uppmana er som är gode män eller anhöriga till någon som bor i ett gruppboende i Härryda kommun att vara extra vaksamma på hur er huvudman eller släkting egentligen får sina behov tillgodosedda från kommunens sida.

Det är med sorg i hjärtat jag tyvärr måste konstatera att jag hade helt rätt i mina farhågor om hur sparivern påverkat min son. I själva verket kunde det gott och väl kostat min son livet. Och ingen bryr sig! Min son kan inte kommunicera någonting, han är rullstolsbunden och kan inte klara någonting själv. Han har grav autism. Dessutom lider han av en komplicerad epilepsisjukdom, Lennox- Gasteu syndrom.

Denne unge man fick en annans boendes mediciner men ingen rapporterade till hans gode man. Några dagar senare krampar han elva minuter i sträck utan att det gick att bryta. Detta fick hans gode man reda på fem dagar senare. Han fick då också reda på att läkaren bytt ut den kramplösande medicin som skall införas i ändtarmen mot en medicin som ska ges i munnen. Min son kan omöjligt svälja något under ett grand mal-anfall. Dessutom har den medicin han hade förut alltid fungerat. Att spruta in något i munnen under ett anfall resulterar endast i att han dessutom sätter i halsen.

Hur kan detta ske utan information och förankring hos god man? Hur ska en god man kunna sörja för sin huvudmans väl och ve om man inget får veta. Tyvärr har min son mist vänner som avlidit under sådana här kramper. Det är heller ingen ovanlighet att man får ytterligare hjärnskador efter sådana anfall.
Återigen undrar jag, om ni styrande, ansvariga orkar bemöda er om att svara, hur tror ni att detta ska fungera med en halv, 0,5 personal? Uppenbarligen fungerar det inte alls! När personalen inte har tid att kontrollera att de ger rätt boende rätt medicin!

Jag är glad att vi köpte ett epilepsilarm för egna pengar då boendets förre sjuksköterska ihop med läkaren ansåg att det inte behövdes ett EP-larm när sonens förra larm gått sönder. Han kanske hade dött annars.

Är det så att sparivern för att få byggt den helt vansinniga ” Landvetter stad”- idén helt gjort att man offrar de redan boendes i kommunens väl och ve?
Vi som redan bor i kommunen borde få folkomrösta om ett sådant stort och dyrt projekt som Landvetter stad. Det skärs ju ner i alla ändar på vår ”service” för att de styrande ska få slå sig för bröstet för att gjort om Landvetter till stad. Inget är ju anpassat för en såpass stor befolkningsökning.
Jag kopplar samman dessa saker då jag märkt en markant försämring av kommunens service, vilken vi redan boende skattar dyrt för, i takt med att projektet drivs på.

Jag är djupt ledsen och bedrövad över att haft rätt. Önskar jag hade haft fel förra gången jag skrev om min oro över sonens väl och ve. En ung kille som inte kan föra sin egen talan på något sätt.

Sist men inte minst vill jag återigen säga att det inte är personalens fel på sonens boende. Jag är helt övertygad om att de gör vad de kan med de små medel de har till förfogande!
Det är ju lagvidrigt beteende från Härryda kommun!
Oroliga mamman