Foto: Hogir Alsilevanai
Mersija Sabaredjovic, butikschef på Willys i Partille.

Så minskar Willys sitt svinn

Partille

Matvaror som skänks till välgörenhet och bröd som blir till öl. Det är några av metoderna Willys i Partille använder för att minska sitt matsvinn.

Varje år slängs stora mängder fullt ätbara livsmedel i Sverige. Enligt Livsmedelsverket slänger varje svensk i snitt 19 kilo ätbar mat i soporna varje år. Enligt myndigheten, som jobbar tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket för att minska matsvinnet, beräknas ett hushåll kunna spara minst 3 000 – 6 000 kronor per år genom att minska sitt matsvinn. Matsvinnet har även en negativ påverkan på miljön. Enligt Naturvårdsverket står den svenska livsmedelshanteringen för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan. Det finns alltså såväl ekonomiska som miljömässiga vinster att göra på att minska matsvinnet.

Halverat svinn

Livsmedelsbutikerna står för en inte obetydande andel av matsvinnet. Enligt livsmedelskedjan Willys slänger svenska matbutiker 60 000 ton ätbar mat varje år. Företaget har därför satt som mål att halvera sitt matsvinn till år 2025. Dels genom att hantera de egna butikernas svinn, men även genom att hjälpa kunderna att göra detsamma.

På Willys i Partille jobbar man på olika sätt för att minska svinnet, några projekt har pågått i flera år. Som att Svenska kyrkan tre gånger i veckan kommer till butiken och hämtar livsmedel som inte går att sälja. Det kan handla om trasiga förpackningar eller sådant som är på väg att gå ut.

– Det kan vara grönsaker, bröd, kött eller pålägg. Allt möjligt och nästan allt i sortimentet. Vi skänker mat som har god kvalitet men som vi inte kan sälja, säger Mersija Sabaredjovic, butikschef på Willys Partille.

I samarbete med Svenska kyrkan anordnar Willys dessutom varje år ett julbord för behövande.

Öl och juice

Av överblivet bröd gör butikskedjan numera öl. Frukter och grönsaker med skönhetsfläckar, och som inte går att sälja, blir till juice. En del varor görs till djurmat. Butiken jobbar även aktivt med prissänkningar på varor som närmar sig bäst före-datum.

En annan metod för att minska svinnet är att vid beställning ta i beaktande vilken säsong och dag det är, för att undvika att ta in varor som inte går åt.

– Det är inte många som köper en ryggbiff eller oxfilé på en tisdag, säger Mersija Sabaredjovic. Totalt har butikens satsningar mot svinn gjort att man kunnat minska mängden mat som slängs med flera hundra kilo i veckan,

– Bara brödsvinnet har vi minskat med runt 75 procent, säger Mersija Sabaredjovic.