• Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Råda säteri ska få ett lyft

Mölnlycke

Renoveringen av Råda säteri har dragit igång.
Först är det utsidan som ska få en ansiktslyftning.

2018 tog kommunen över rådigheten över Råda säteri efter att Råda säteri & gästgifveri AB gått i konkurs.

Svante Stignor är projektledare på Härryda kommun och håller i trådarna när det gäller renoveringen.

Han berättar att kommunen har tagit hjälp av en bebyggelseantikvarie som har tagit fram ett detaljerat program för hur byggnaden ska restaureras.

– Under hösten jobbade vi med förberedelserna för den yttre renoveringen. Vi ska måla fasaderna, byta fönster på långsidan mot sjön, göra iordning balkongen och husgrunden, säger han.

Byggnadsställnigarna har nu kommit upp på tre sidor om huset. Framsidan gjordes i ordning redan 2015 och är i gott skick.

Inga större förändringar

Några större förändringar av byggnadens utseende kommer det inte bli.

– Råda säteri är byggnadsminnesmärkt så fasaden kommer att ha kvar sitt gamla utseende. Det ska se ut som innan, fast fräschare, säger Svante Stignor.

Han räknar med att den yttre renoveringen ska vara klar senast i augusti.

När det gäller den invändiga upprustningen pågår förarbetet fortfarande.

– Det kommer inte att vara någon verksamhet i huvudbyggnaden innan renoveringen är klar. Det är bra att skynda långsamt ibland så att man gör allt rätt, säger Svante Stignor.