• Bild: JENNY FÖRANDER
    LÅNG PROCESS. Margreth Tallvid, planeringsledare på kulturverksamheten, har följt det komplicerade arbetet med att skapa konstverket "Solsten" på nära håll. Nu beskrivs det i en utställning på kulturhuset.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
    VARIT I KINA. Den lilla "klumpen" är den modell av kometens nos som skickade till Kina där nosen tillverkats i hamrad stålplåt.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Om hur ett konstverk växer fram

Mölnlycke

Solsten. Kometen. Glasstruten. Kärt barn har många namn och nu visas en utställning om arbetet bakom Johan Paalzow skulptur i Mölnlycke kulturhus.

– Vi ville visa hur ett verk växer fram. Just det här konstverket har ju tagit tid och vi har kunnat följa arbetet på nära håll. Johan har varit mån om att informera oss för att vi inte skulle bli oroliga att det inte skulle komma något konstverk alls, säger Margreth Tallvid som ansvarar för den offentliga konsten i kommunen.

Kometen, eller Solsten som är det officiella namnet, är ett av kommunens mest påkostade offentliga konstverk. Totalt har den kostat kommunen 1,4 miljoner kronor. Dyrast hittills är dock konstverket Arton, Lars Kleens skulptur i form av arton pelare placerade i Mölndalsån.

– Det var en jättestor storm när Arton kom 2002. Jag fick sitta med i en paneldebatt som anordnades i regionen med titeln ”konstbråk vi minst”, men när besökarna på Bruksgatan market vid Mölnlycke fabriker härom året fick ge omdömen om våra offentliga konstverk var Arton det näst mest uppskattade, säger Margreth Tallvid.

Det konstverk som Härrydaborna verkar gilla allra mest är dock Johan, Inger Karlbergs bronsstaty av en pojke som ligger och vilar utanför Hulebäcksgymnasiet från 1995.

Det var 2013 som kommunen beställde ett konstverk av Johan Paalzow att placera vid infarten till Mölnlycke företagspark. Den första modellen av kometen som han presenterade var av glas. Han gjorde sedan ytterligare två modeller i skala 1:10, varav den första nu visas på utställningen i kulturhuset.

Den andra modellen köptes av företaget Christian Berner AB och finns i deras lokaler alldeles intill den plats där det färdiga konstverket nu står.

I skärmutställningen går det att följa hela processen från modell fram till dess att det färdiga konstverket till slut kom på plats en blåsig novemberdag 2018. Nosen som är gjord av hamrad stålplåt fick exempelvis tillverkas i Kina där hantverkarna gjorde varje liten del för sig och sedan fogade ihop dem.

Det komplicerade arbetet med den ett ton tunga kometen försenades av att konstnären, som samtidigt jobbade med en annan stor skulptur, ramlade och bröt benet. Till råga på allt råkade han under arbetets gång ut för en storm som blåste sönder kometen så att han blev tvungen att laga den.

Nu är konstverket som sagt på plats men en del arbete återstår. Johan Paalzow ska sätta upp belysning på själva skulpturen och därefter ska kommunen ordna med markbelysning.

Om Solsten i själva verket blir ”Glasstruten” i folkmun är inget som vare sig Margreth Tallvid eller konstnären själv har något emot.

– Det är betraktaren som bestämmer, säger Margreth.

När det gäller vilka nya konstverk som är på gång berättar hon att de nu jobbar med två konstnärer som ska ge förslag till utsmyckning utmed Massetjärn som blir infart till det nya bostadsområdet i Mölnlycke fabriker.

– Det ska vara något som väcker intresse när man går utmed sjön, säger Margreth.

De har också anlitat konstnären Jesper Nyrén som ska göra en målning som ska hänga inne i den nya arenan som byggs i fabriksområdet.

Även i andra delar av kommunen är nya konstverk på gång.

– Arbetet med konst till den nya skolan i Hindås har precis påbörjats liksom för området norr om Landvetters centrum som ska förtätas med bostäder. Där arbetar kommunen med att iordningsställa en ny park, Landeviparken, där konstgestaltningen kommer att hamna, säger Margreth Tallvid.