Illustration: Härryda kommun
ARBETEN PÅ GÅNG. Ån ska grävas ut för att minska översvämningsrisken, dammar ska anläggas och flera nya broar över ån ska göra det smidigare att röra sig i centrum.

Nya broar och dammar i centrum

Mölnlycke

Ån ska bli djupare, det ska byggas tre nya broar och fyra dagvattendammar.
I höst drar flera arbeten igång i centrala Mölnlycke, men först måste den fridlysta åkergrodorna fångas in och flyttas.

Det var efter att Mölndalsån svämmade över 2006 som kommunen fattade beslut om att göra åtgärder för att minska översvämningsrisken i ån. Det betyder att ån ska muddras från Massetjärn fram till Parkbron vid infarten till Mölnlycke centrum för att bli både bredare och djupare.

Det ska också byggas fyra dagvattendammar mellan Säterivägen och Mölndalsån mynning i Rådasjön. Söder om vägen ska det grävas ner en ny ledning som ska leda dagvattnet fram till dammarna.

Mindre föroreningar

Syftet med dammarna är att minska föroreningarna i Rådasjön som är vattentäkt för Mölndal och i vissa fall även för Göteborg. I nuläget rinner dagvattnet direkt ut i sjön men när dammarna är klara kommer vattnet att renas i dem genom att förorenade partiklar sjunker till botten och med hjälp av vattenrenande växter.

Dammarna ska även fungera som katastrofskydd vid översvämningar och eventuella utsläpp.

Innan arbetet med dammarna kan påbörjas måste dock de fridlysta åkergrodorna som finns i området fångas in och flyttas.

– Under en eller ett par nätter får man fånga in dem med håv och flytta dem. Sedan bygger man en grind så att de inte kan komma tillbaka medan arbetet pågår, säger Tayman Mahshid på Härryda kommun.

När väl dammarna är klara är grodorna välkomna tillbaka.

– Jag tror absolut att de kommer att trivas, säger Tayman Mahshid.

Även ur ett mänskligt perspektiv anser han att området kommer att se mycket bättre ut när dammarna är byggda jämfört med hur det ser ut i dag.

Bygger nya broar

För att öka trivseln och framkomligheten i centrum ska också tre nya broar över Mölndalsån byggas. En bro ska gå bredvid den befintliga Parkbron, en vid Badhusgatan vid den östra infarten till p-huset och en placeras strax bakom kulturhuset. Dessutom är bron vid Hulebäcksgymnasiet för smal och ska rivas och byggas om.

De olika projekten ska dra igång under hösten och kan tidvis påverka framkomligheten i centrum.