Mölnlyckes dagvattenpark

Härryda

I senaste nummer av HP/PT såg ni en stor artikel om detta projekt, kompletterat med gångbroar och gångstigar, som skall påbörjas redan i höst.
Sammantaget kommer det, om det genomförs rätt och i enlighet med råden från Mölndalsåns Vattenråd, att väsentligt öka tillgänglighet och trivsel kring Mölndalsån och förbättra det synintryck besökare får av infarten till centrala Mölnlycke. En positiv utveckling av samhället alltså, förhoppningsvis utan negativ miljöpåverkan.

Starten börjar redan i höst med att man gräver fyra dammar mellan ån och Säterivägen. Dessa skall ta emot nedrinnande dagvatten och spill för rening innan det kan nå fram till ån.

Men varför grävs en damm mitt i den existerande våtmarken, när våtmark är känt för att självt ge effektiv rening och staten ger bidrag till utbyggnad av våtmarker just för rening av sjöar och vattendrag.

Kanske har man valt rätt, men någon utredning har inte kunnat påträffas, som jämför alternativen och funnit dammar vara bästa och billigaste lösningen. Vi får alltså se.

Nils Bengtsson
målsägare i ärendet